Četiri godine nakon posljednjeg ažuriranja, 1. srpnja 2015. godine bit će objavljeno novo izdanje standarda BRC-a za ambalažu i materijale za pakiranje - BRC Packaging. Sada peto izdanje odražava promjenjiva očekivanja i zahtjeve različitih dionika i stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.  

Struktura & osnove

Kao i prije, standard razlikuje dvije kategorije s različitim higijenskim zahtjevima. Međutim, treba napomenuti da su se promijenili nazivi te dvije kategorije kao i temeljnih sistematika. Budući da se klasifikacija u kategorijama temelji na namjenskoj uporabi materijala, a ne na potencijalnom riziku, pojam rizika se više ne koristi u ovom kontekstu. Kategorija "Visoka higijena" (prije "Visoki higijenski rizik") odnosi se na proizvode koji dolaze u direktan kontakt s hranom ili druge higijenski osjetljive proizvode. Svi ostali materijali za pakiranje (sekundarna i tercijarna ambalaža, kao i naljepnice) spadaju u kategoriju "Osnovna higijena" (prije "Niski higijenski rizik"). 

Osam takozvanih Osnova ostaju nepromijenjene osim promjene numeriranja.

Promjene po poglavljima

Opredijeljenost uprave i stalno poboljšavanje

Nekoliko promjena ograničeno je na preformuliranje jezika i promjene u redoslijedu kako bi ih se lakše razumjelo.

Sustav upravljanja opasnostima i rizicima

 I ovdje su promjene ograničene. U poglavlju 2.2, pojam "kvaliteta" je sada uključen uz sigurnost i integritet proizvoda. To znači da ne samo da rizike povezane s kvalitetom treba uzeti u obzir kod analize rizika i opasnosti, već i da se njima može upravljati u sklopu preventivnih programa. 

Osim toga, u ovom se poglavljaju razmatraju i rizici migracije kao i zlonamjernog neovlaštenog otvaranja proizvoda.

Sigurnost proizvoda i sustav upravljanja kvalitetom

Redoslijed zahtjeva je promijenjen kako bi odgovarao operativnom tijeku. Dodana je i nova klauzula za upravljanje dobavljačima koja se posebno odnosi na pružatelje usluga i nadopunjuje postojeću klauzulu 3.5 za dobavljače sirovina.

Standardi za radnu okolinu

Dodano je nekoliko zahtjeva na temu suzbijanja štetnika. Lokacije koje interno provode suzbijanje štetnika moraju osigurati da postoji sustavna kontrola djelotvornosti. Osim toga, mora biti osigurana funkcionalnost svih resursa koji se koriste za suzbijanje štetnika i svi zaposlenici moraju znati prepoznati i prijaviti najezdu štetnika.

Nadalje, pojedine klauzule u ovom poglavlju su premještene ili spojene. Klauzula 4.8 - Objekti za osoblje postat će dio 6. poglavlja u novom izdanju: Klauzula 5.8 - Kontrola kontaminacije stranih predmeta postat će dio 4. poglavlja.

Product and process control

Two new clauses jump out at you here: a new clause 5.2 defines responsibility for "Graphic Design." Sites that do their own graphic design must be able to ensure the integrity of artwork.

The new Clause 5.8 for Receiving has evolved from Section 4.12 - Transportation, Storage and Distribution, which has been completely revised. Storage requirements are located in the new version under 5.9; shipping and transportation are covered under 5.10.

Osoblje

Kako je već navedeno, tema objekata za osoblje više nije pokrivena klauzulom 4.8 već je sada dio 6. poglavlja. Zauzvrat je klauzula 6.2 Pristup i kretanje osoblja premještena u 4. poglavlje.

Sustav ocjenjivanja

Kako bi se osigurao daljnji poticaj za stalno poboljšavanje, uvedena je razina izvrsnosti. Nova klasifikacija "AA" namijenjena je organizacijama koje su već postigle ocjenu A. Organizacije s najviše pet malih nesukladnosti svrstavaju se u novu kategoriju. Broj maksimalno mogućih malih nesukladnosti u prethodnoj kategoriji A ostaje nepromijenjen.

Nenajavljeni auditi & dodatni moduli 

Protokol za audite omogućava provođenje nenajvaljenih audita. Nenajavljeni auditi nisu obvezni. Postoji i mogućnost kombiniranja audita BRC-a s izbornim dodtanim modulima poput Modula ekološke svijesti (Environmental Awareness Module - EAM) i Modula trgovačke robe (Traded Goods Module) za dodatnu kupovinu gotove ambalaže.

Raspored

Nakon objave 1. srpnja 2015. godine počet će pripremno razdoblje od šest mjeseci. Primjena novog 5. izdanja obvezna je za sve audite nakon 1. siječnja 2016. godine. Prije toga certifikacija prema novom izdanju nije moguća.

Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je Globalni direktor za usluge održivosti. Na ovome položaju odgovoran je za sve ESG usluge u DQS-u. Njegovo područje interesa i djelatnosti obuhvaća održivu nabavu, dužnu pažnju u području ljudskih prava i ESG audite.

Loading...

Relevantni članci i događanja

Možda vas zanima
Blog
supplier-evaluation-dqs-container from bird's eye view
Loading...

IFS Logistics Verzija 3: Sve što trebate znati o reviziji

Blog
Loading...

IFS Food standard 8. izdanje - Promjene u izdanju

Blog
IFS AUDIT, IFS AUDIT CORONA
Loading...

Akcijski plan IFS-a: koristan vodič