U veljači 2021. godine Covid-19 (SARS-CoV-2) i dalje čvrsto drži svijet. Ne samo u privatnom svakodnevnom životu, već posebno i na radnom mjestu, rizik od infekcije je velik. Strogo poštivanje pravila ponašanja i službenih propisa glavna je stvar u zaštiti sebe i drugih od bolesti. U poslovnom svijetu, međutim, jedna je stvar posebno važna: sposobnost tvrtki da brzo i fleksibilno reagiraju na promjenjive situacije – nove smjernice ISO/PAS 45005 mogu biti od velike pomoći u tom pogledu.

Loading...

Javno dostupna norma ISO/PAS 45005: Upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu – Opće smjernice za siguran rad tijekom pandemije COVID-19 objavljena je na engleskom jeziku u prosincu 2020. godine.


Norma pruža međunarodne smjernice za zdravlje i sigurnost pri radu (OHS) usmjerene na upravljanje učincima pandemije korona virusa na radnom mjestu. Dokument se u cijelosti može pogledati na internetskoj stranici ISO organizacije (International Organization for Standardization).

 

Smjernice za organizacije svih vrsta

ISO 45005 se temelji na BSI Smjernicama za siguran rad koje su objavljene u svibnju 2020. godine. Smjernice sadrže 14 poglavlja i dva dodatka, A i B. Oni sadrže praktična razmatranja za one koji žele implementirati COVID-19 mjere u organizaciji.

Norma je izdana usred pandemije korona virusa i na nju se posebno poziva. Bez obzira na to, pristup je prikladan za bilo koju sličnu vrstu zaraznog događaja te može pomoći organizacijama da se pripreme za takve događaje i nose s njima dugoročno.

ISO 45005 na razini upravljanja

Organizacije iz bilo koje industrije, svih vrsta i veličina mogu implementirati smjernice za poboljšanje zdravstvene zaštite svojih zaposlenika, ali i drugih zainteresiranih, u vrijeme pandemije.

"Smjernice se bave pandemijskom situacijom u tvrtkama na upravljačkoj razini: temelje se na riziku i daju praktične smjernice za moguće radnje.

Globalne smjernice jednako su korisne za one tvrtke koje ponovno pokreću ili ponovno otvaraju poslovanje nakon zatvaranja zbog pandemije.

Korisnici ISO normi za sustave upravljanja, a posebno međunarodne norme za zaštitu zdravlja i sigurnosti pri radu (OHS), ISO 45001, mogu integrirati smjernice izravno u svoj sustav upravljanja kroz PDCA krug.

Poglavlja norme ISO/PAS 45005

Numeracija poglavlja vodiča ISO 45005 ne odgovara zajedničkoj osnovnoj strukturi (High Level Structure - HLS) ISO normi za sustave upravljanja, na primjer ISO 45001. Ipak, može se napraviti jasna dodjela.

PLANIRATI - poglavlja 4 do 8: Planiranje resursa za siguran rad organizacije

4. Planiranje i procjena rizika
5. Mogući ili potvrđeni slučajevi zaraze COVID-19 virusom
6. Mentalno zdravlje i dobrobit
7. Uključenost
8. Resursi

PROVESTI - poglavlja 9 do 12: Provođenje planiranih radnji

9. Komunikacija
10. Higijena
11. Upotreba osobne zaštitne opreme
12. Provedba / aktivnosti

PROVJERITI - poglavlje 13: Provjera djelotvornosti mjera

13. Ocjena učinka

DJELOVATI - poglavlje 14: Identifikacija mogućih slabosti i rješenja

14. Stalno poboljšavanje

ISO 45005 - Velike prednosti za organizacije

Međunarodne smjernice usredotočene su na pristup usmjeren na rizike i praksu:

 • Sažeta prezentacija s fokusom na pandemijske situacije
 • Procjena rizika vezanih uz pandemije (posebno COVID-19)
 • Praktične smjernice za upravljanje rizicima
 • Primjeri za primjenu mjera
 • Uključivanje više lokacija
 • Smanjenje izostanaka povezanih s bolešću čak i za manje infekcije
 • Podrška u pripremi planova odziva 
 • Integracija smjernica u PDCA krug postojećeg sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu, ali drugih sustava upravljanja u skladu s ISO normama
 • Stalna prilagodba na promjenjive situacije

Djelovanje Vlade u kontekstu zaštite zdravlja i sigurnosti pri radu - primjer iz Njemačke

Kad je riječ o zaštiti zdravlja i sigurnosti pri radu, njemačka savezna vlada ulaže velike napore u pravovremeno ažuriranje i prilagodbu svojih propisa razvoju situacije s Covid-19 pandemijom. 

#SARS-CoV-2 Uredba o zaštiti zdravlja i sigurnosti pri radu SARS-CoV-2" koju je je izdalo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (BMAS) u kolovozu 2020. godine nedavno je dopunjena novom SARS-CoV-2 Uredbom o zaštiti zdravlja i sigurnosti pri radu (Corona ArbSchV) dana 21. siječnja 2021. Ona sadrži, uz već postojeće, sada opće poznate zahtjeve, pooštrene mjere osiguranja zdravstvene zaštite zaposlenika.

One, prije svega, uključuju:

 • Ponuda kućnog ureda
 • Stroža pravila za držanje udaljenosti
 • Stroža pravila za nošenje zaštite preko nosa/usta
 • Zahtjeve za maksimalan broj zaposlenika u prostorima
 • Obezbjeđivanje maski za lice od strane poslodavaca 

DQS - Tko smo mi 

 • Prvo certifikacijsko tijelo za sustave upravljanja i procese u Njemačkoj
 • Neutralan, neovisan i objektivan
 • Akreditiran i odobren za više od 200 međunarodnih propisa i priznatih standarda
 • Globalna mreža auditora s iskustvom u industriji, izravno s razine upravljanja
 • Međunarodno priznati certifikati

Kako vam mi možemo pomoći za vrijeme Covid-19 pandemije

Oslanjanje na vanjsku stručnost je isproban i testiran alat: uvid izvana pomaže u otkrivanju slabih točki u svakodnevnom poslovanju, identificiranju rizika i provedbi mjera. U kontekstu norme za upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu u SARS-CoV-2 pandemiji i ISO 45005, naši auditori procjenjuju je li vaša tvrtka:

 • poduzela potrebne mjere opreza
 • uzela u obzir aspekt dokumentacije i obveza
 • prepoznala rizike i odredila odgovarajuće mjere
 • dokumentirala jesu li mjere prikladne s obzirom na procjenu rizika

te ima li vaša tvrtka:

 • potencijal za poboljšanje
 • neprepoznate rizike u opskrbnom lancu

Naša se procjena odvija na licu mjesta i traje jedan dan. Na kraju vaša organizacija dobiva izvještaj i certifikat.

NAPOMENA: Pažljivo pratimo razvoj širenja COVID-19 virusa i zdravlje naših zaposlenika, auditora i klijenata nam je primarno. Odgovori na pitanja vezana uz situaciju dostupni su na našoj internetskoj stranici.

Važna napomena: ISO 45001 je zamijenio BS OHSAS 18001

30. rujna, 2021. godine norma ISO 45001 zamijenila je britanski standard koji bio relevantan za sustave upravljanja zdravljem i sigurnosti pri radu više od 20 godina.

Organizacije koje imaju certificirane sustave upravljanja kvalitetom i/ili okolišem obično su upoznate s procesom i tranzicijskim razdobljima koje određuje Međunarodni akreditacijski forum (International Accreditation Forum - IAF). Kao i kod revizije normi ISO 9001 i ISO 14001 određeno je trogodišnje prijelazno razdoblje za prelazak na novu normu. Prvotno je trebalo završiti krajem ožujka 2021. godine, ali je produženo još šest mjeseci zbog pandemije uzrokovane virusom Covid-19.

Sada su svi certifikati prema BS OHSAS standardu prestali vrijediti. Stari standard je zamijenjen.

Autor
Altan Dayankac

DQS voditelj proizvoda i stručnjak za brojne teme održivosti, klime, okoliša i zaštite na radu. Altan Dayankac je i autor i predavač u povjerenstvima za zaštitu okoliša i zdravlje i sigurnost pri radu te na brojnim stručnim događanjima.

 

Loading...