Od prosinca 2018. godine DQS CFS je službeno ovlašten za provođenje audita dobavljača lanca brze prehrane McDonald's prema programu McDonald's Supplier Quality Management System (SQMS). Time je moguće dokazati da kvaliteta ispunjava zahtjeve McDonald'sa za sustave upravljanja kvalitetom dobavljača (SQMS).

Nakon opsežnog pregleda kvalitete i izvedbe naših audita, McDonald's je odobrio DQS CFS kao globalno priznatu organizaciju za provođenje audita. Globalna mreža ureda i auditora DQS-a velika je prednost u tom pogledu, jer DQS omogućuje provođene audita prema zahtjevima SQMS-a u cijelom svijetu.

Dr. Thijs Willaert, direktor marketinga DQS CFS-a kaže: "Jako smo zadovoljni što možemo provoditi audite prema zahtjevima McDonald'sovog SQMS-a. To opet pokazuje da organizacije koje posluju na međunarodnoj razini DQS vide kao profesionalnog, uglednog i visokokvalitetnog pružatelja usluga i povjeravaju nam tako osjetljiv aspekt njihove opredijeljenosti za kvalitetu."

McDonald's je tržišni lider u industriji brze prehrane u Njemačkoj i jedan od najpriznatijih brendova u svijetu - pozicija u kojoj je sigurnost hrane glavni prioritet. Zato se odluke o podrijetlu hrane donose s najvećom pažnjom. Trenutno McDonald's posluje sa 154 europska dobavljača kako bi opskrbio ukupno 7300 restorana koji zapošljavaju 250 000 ljudi - samo u Europi. Brojke poput ovih pokazuju da je za McDonald's ključno isporučivati kvalitetu proizvoda koja je u skladu i sa zahtjevima McDonald'sa i s postojećim zakonima i propisima.

SQMS audit - Kako to izgleda

McDonald's koristi sustav upravljanja kvalitetom dobavljača (SQMS) za određivanje zahtjeva za svoje dobavljače. Dobavljači mogu dokazati usklađenost sa zahtjevima SQMS-a podvrgavanjem provođenju cjelovitog audita prema zahtjevima SQMS-a, ili provođenju audita prema dodatku SQMS-a uz certifikaciju prema stadardima IFS-a, BRC-a ili FSSC 22000 koje priznaje Globalna inicijativa za sigurnost hrane GFSI.

Ovim auditom McDonald's osigurava da se hrana proizvodi u sklopu funkcionalnog sustava upravljanja kvalitetom. Osim toga, kontrolna lista pomaže uspostaviti najbolje prakse i smanjiti regionalna odstupanja. Svake godine dobavljači moraju dokazati ispunjavanje zahtjeva McDonald'sovog SQMS-a. McDonald's surađuje s dobavljačima kako bi se stalno poboljšavali auditi i zadovoljstvo kupaca.

Neovisni auditi prema SQMS-u

Vanjski auditi pomažu poboljšati povjerenje u kvalitetu i daju neutralan i neovisan uvid u proizvodne pogone dobavljača. Kao jedno od vodećih certifikacijskih tijela za sustave upravljanja i pitanja kvalitete i održivosti, naši visokokvalificirani auditori dostupni su dobavljačima McDonald'sa diljem svijeta.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner

Loading...