TISAX® procjena - Sigurnost informacija u automobilskoj industriji

Jeste li dobavljač ili pružatelj usluga za automobilsku industriju? Tada trebate dokazati dostupnost svojih usluga ili sigurnost osjetljivih informacija koje vam klijenti pružaju. Od vas se također očekuje da dostavite dokaz o ispravnom rukovanju prototipovima. Kao sudionik u TISAX® proceduri, ovo je moguće ostvariti putem odgovarajuće procjene koju je potrebno provesti svake tri godine. TISAX® certifikat vrijedi za sve industrije i definira zahtjeve za informacijsku sigurnost u vašoj organizaciji.

Međusobno priznanje među svim TISAX® sudionicima

Dobavljači i pružatelji usluga postižu veće povjerenje u vašu organizaciju

Procjena za TISAX® certifikaciju održava se samo svake tri godine

Ušteda vremena i troškova sudjelovanjem u TISAX® mreži

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Osnovne informacije o TISAX® procjenama

TISAX® je uobičajeni postupak procjene i razmjene za automobilski sektor. Temelji se na upitniku (ISA - Information Security Assessment) koji je razvila VDA radna skupina "Informacijska sigurnost", a koji se pak temelji na ključnim aspektima međunarodne norme ISO/IEC 27001 te je proširen tako da uključuje model zrelosti.

ISA se također odnosi na ISO/SAE 62443-2-1 za industrijske upravljačke sustave za automatizaciju i nadzor industrijskih proizvodnih postrojenja (IACS) i operativne tehnologije (OT).

Osim toga, nadležna tijela u njemačkom Udruženju automobilske industrije (VDA - German Association of the Automotive Industry) stvorila su uvjete za uspostavu zajedničkog mehanizma procjene i razmjene pod nazivom TISAX® (Trusted Information Security Assessment eXchange). TISAX® je registrirani zaštitni znak Udruženja europskih proizvođača automobila, dobavljača automobila i automobilskih udruga - ENX Association. Udruženje prati kvalitetu TISAX® procjena i kontrolira odobrenje pružatelja usluga TISAX® audita.

Više od 10 000 lokacija sada je ocijenjeno prema TISAX®-u, što ovu normu čini drugim najčešće implementiranim skupom pravila za informacijsku sigurnost u svijetu nakon ISO 27001. VDA i ENX su formirali međunarodne radne skupine za TISAX® i ISA katalog za daljnji razvoj standarda. Time se istovremeno promiče uža suradnja s globalnom automobilskom industrijom. Uz TISAX 6.0, ažurirani obrazac postupka procjene i razmjene objavljen je u jesen 2023.

Više
Manje 
Mehrwert
Loading...

TISAX® - Obvezno od 1. travnja 2024. - Napomene o prijelazu

TISAX® procjene koje su naručene do 31. ožujka 2024. mogu se izvršiti prema staroj verziji ISA 5.1. Inicijalne ili recertifikacijske procjene naručene od 1. travnja 2024. nadalje provodit će se isključivo prema novom TISAX® postupku u skladu s ISA katalogom 6.0. Aktivnosti audita koje ovise o postojećim auditima, kao što su procjene korektivnog akcijskog plana, naknadne procjene, procjene proširenja opsega ili kontinuirane pojednostavljene grupne procjene, nastavit će se provoditi u skladu s verzijom pod kojom je obavljen izvorni audit.

Informacije o ključnim promjenama u novom ISA 6.0 mogu se pronaći u našem postu na blogu "Novi ISA katalog 6.0" (link na https://www.dqsglobal.com/de-de/wissen/blog/isa-katalog-6- 0-ab-2024).

Novi ISA katalog 6.0 važna je prekretnica za TISAX®. Katalog procjena dovodi do prilagodbe zahtjeva za pružatelje audita, koji su definirani u regulativi TISAX® ACAR 2.2. Promjena glavnog jezika u engleski naglašava globalnu perspektivu i zajedničke napore za svjetski razvoj. U planu su daljnji prijevodi TISAX VDA 6.0.

Najvažnije promjene u novom ISA katalogu 6.0 su

Promjene sigurnosnih oznaka:

- Oznaka informacijske sigurnosti zamijenjena je oznakama dostupnosti i povjerljivosti. Ovisno o vašoj ulozi u opskrbnom lancu, dostupnost ili povjerljivost ili oboje mogu biti relevantni za vas.

- Postojeća oznaka "Visoka sigurnost informacija" bit će zamijenjena kombiniranim oznakama "Visoka dostupnost" i "Visoka povjerljivost". Isto vrijedi i za postojeću oznaku Sigurnost informacija vrlo visoka. Zamijenit će ga "Vrlo visoka dostupnost" i "Stroga povjerljivost".

- Obje oznake moraju ispunjavati isti skup osnovnih zahtjeva. Osim toga, svaka oznaka ima specifične zahtjeve za visoke i vrlo visoke potrebe zaštite. Proces procjene pokreću oznake, uzimajući u obzir vašu ulogu u opskrbnom lancu. Stoga je vrijedno provjeriti sa svojim kupcima koje su oznake relevantne za vašu ulogu.

Povećani fokus na informacijsku sigurnost i OT sustave u opskrbnom lancu

- Relevantne tvrtke u opskrbnom lancu moraju ispunjavati zahtjeve "visoke dostupnosti" ili "vrlo visoke dostupnosti".

- Naglasak na sustavima operativne tehnologije (OT) u proizvodnji i drugim područjima u procjeni TISAX®.

- Reference na IEC 62443-2-1 i nove zahtjeve kataloga ISA promiču OT fokus.

- Uključivanje industrijskih komunikacijskih i kontrolnih sustava (IACS).

- Tvrtke u ovoj kategoriji moraju pokazati odgovarajuću zaštitu osjetljivih podataka u razvoju i proizvodnji.

- Mnogi se zahtjevi preklapaju s "visokom osjetljivošću" ili "vrlo visokom osjetljivošću".

- Tvrtke u opskrbnom lancu koje nisu visoko relevantne, ali su im povjerene osjetljive informacije, moraju pokazati da se te informacije mogu adekvatno zaštititi.

- Oznake "Visoka povjerljivost" ili "Stroga povjerljivost" koriste se za odabir TISAX® zahtjeva koji doprinose ovom cilju zaštite.

- Glavna svrha gore opisane selektivne procjene je osigurati da tvrtke moraju ispuniti samo one zahtjeve ISA kataloga koji su relevantni za njihovu ulogu.

Novi izazovi za proizvodne tvrtke

- OT sustavi moraju podlijegati upravljanju sličnom onom koje se općenito zahtijeva za TISAX® IT sustave.

- Kao rezultat toga, OT u upravljanju imovinom je identificiran sa svojim specifičnim rizicima, analiziran na potencijalne ranjivosti, njime upravljaju kompetentni zaposlenici, podvrgnut procesima usklađenim sa ISMS-om za daljinsko održavanje i drugim najboljim praksama upravljanja.

Više
Manje 
Anforderungen
Loading...

Zašto je TISAX® koristan za vašu organizaciju?

Kao pružatelj usluga ili dobavljač u automobilskoj industriji morate svojim kupcima dokazati da ispunjavate zahtjeve informacijske sigurnosti. Do sada su te procjene prvenstveno obavljali sami proizvođači. Registrirani sudionici u TISAX® mreži sada mogu odabrati pružatelja usluge audita putem zajedničke internetske platforme i zatražiti procjenu. Prednosti za organizaciju nadmašuju nedostatke:

 • Izbjegavanje višestrukih procjena različitih kupaca
 • Priznanje procjena informacijske sigurnosti među organizacijama za TISAX® sudionike
 • Pouzdanost rezultata zahvaljujući usklađenom VDA ISA katalogu ispitivanja
 • Jačanje povjerenja u auditirane organizacije s oznakom TISAX®

Nakon uspješne procjene primit ćete TISAX® oznaku na TISAX® online platformi. Ova oznaka je usporediva s certifikatom i služi za jačanje povjerenja u vašu tvrtku i potvrdu vaših nastojanja da osigurate informacijsku sigurnost.

Više
Manje 
Wie funktioniert
Loading...

Kako izgleda sudjelovanje u TISAX®-u?

U TISAX®-u sudionici mogu preuzeti dvije različite uloge: "Korisnik informacija" (pasivna uloga) je, na primjer, proizvođač koji želi primati informacije o dobavljaču, a "Doprinositelj informacija" (aktivna uloga) je, na primjer, dobavljač dijelova ili pružatelj usluga koji auditom želi dokazati svoju podobnost za primanje narudžbi od proizvođača.

Poduzeće može preuzeti i obje uloge sudionika. Svatko tko želi sudjelovati u TISAX®-u kao doprinositelj informacija mora poduzeti sljedeća četiri glavna koraka:

1. Registrirajte se online na www.enx.com/TISAX2. Odaberite pružatelja usluga audita kojeg je odobrio ENX, kao što je DQS3. Prođite TISAX® procjenu4. Razmijenite rezultate audita na TISAX® internetskoj platformi.

Ako je tvrtka zainteresirana za vaše TISAX rezultate, može se registrirati kod ENX-a kao "Potrošač informacija". Za svakog Potrošača informacija možete odlučiti želite li s njim podijeliti svoj trenutni TISAX status.

Više
Manje 
Business28.png
Loading...

Kako izgleda TISAX® procjena?

Prije nego što počnete s procjenom TISAX®, vaša tvrtka mora definirati jasan opseg. To uključuje razinu ocjenjivanja, koja definira specifične zahtjeve ocjenjivanja. Ovi zahtjevi mogu uključivati osiguranje "raspoloživosti" proizvodnih kapaciteta, jamčenje "povjerljivosti" povjerenih informacija ili osiguranje "dijelova prototipa" i "osobnih podataka". Ovi osnovni kriteriji primjenjuju se na sva mjesta unutar opsega.

Ključni izazov je spajati mjesta sa sličnim zahtjevima u jedan opseg. DQS može pružiti vrijedne smjernice za dizajn ovisno o tome treba li to biti jedan sveobuhvatni opseg ili više opsega. U načelu, postoje prednosti spajanja lokacija pod jednim djelokrugom u obliku mogućeg smanjenja napora audita ako sve lokacije rade pod centraliziranim ISMS-om.

Kao sudionik TISAX®-a prvo se morate registrirati elektroničkom prijavom. Nakon toga ENX dodjeljuje ID opseg. Imajte na umu da postoje naknade za usluge povezane s ovim postupkom registracije, koje će se naplatiti za svaku lokaciju unutar vašeg opsega.

Prvi korak je odabir odobrenog pružatelja usluga provođenja audita. Drugi korak je pregled dokumentacije (samoprocjena, ne na licu mjesta) i naknadna procjena (Razina 2: ne na licu mjesta, Razina 3: na licu mjesta).

Napomena: Postoji alternativna metoda za provođenje procjene Razine 2. Umjesto provjere vjerodostojnosti, vaš pružatelj usluga provođenja audita provodi cijelu procjenu na daljinu. Ova se metoda ponekad naziva Razinom 2.5. Prednost procjene razine 2.5 ja da je pristup metodički kompatibilan s procjenom razine 3. Stoga je moguće prijeći na potpunu procjenu razine 3 kasnije uz razuman napor.

Nalazi TISAX® audita bilježe se u privremenom izvještaju. U slučaju nesukladnosti dogovaraju se mjere koje je potrebno provesti. Po potrebi se provedba mjera utvrđuje u dogovorenom roku. Ovaj postupak osigurava učinkovito i brzo rješavanje svih utvrđenih problema.

Nakon zatvaranja nesukladnosti provodi se provjera učinkovitosti putem audita kako bi se potvrdilo uklanjanje nesukladnosti i procijenila ukupna učinkovitost poduzetih korektivnih radnji.

Završni izvještaj se objavljuje na ENX® internetskom portalu. Tu je vaše poduzeće navedeno kao sudionik s odgovarajućom oznakom audita. Za razliku od ostalih certifikata, ne postoji TISAX® certifikat.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta TISAX® procjena?

Dva važna čimbenika utječu na opseg cjelokupne procjene, a time i na troškove. Procjene su moguće na temelju proširenog opsega, standardnog opsega ili ograničenog opsega. Vaša odluka o opsegu treba biti dobro pripremljena i određena prema željenim ciljevima zaštite, ali i veličini vaše organizacije.

Ciljevi zaštite, na primjer, odnose se na to želite li u procjenu uključiti teme poput zaštite prototipa ili zaštite podataka. Ako se želite provesti TISAX® audit, razgovarajte s DQS-om, svojim odobrenim pružateljem usluga auditiranja, što je prije moguće. To je jedini način na koji možemo odrediti točan izračun za opseg procjene i pružiti vam pouzdanu ponudu za cijenu vašeg TISAX® certifikata.

Više
Manje 
Business2.png
Loading...

Što možete očekivati od nas

 • DQS je ovlašteni pružatelj usluga auditiranja udruženja ENX Association
 • Vrijedan uvid u sigurnost podataka vaše organizacije
 • Akreditacije za sve relevantne propise u automobilskoj industriji
 • Auditori s iskustvom u industriji i stručnjaci iz relevantnih područja
 • Više od 35 godina iskustva u certificiranju sustava upravljanja i procesa
 • Međunarodno priznati certifikati
 • Osobna podrška naših stručnjaka - na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini
 • Prilagođene ponude s fleksibilnim uvjetima ugovora bez skrivenih troškova
Više
Manje 
TISAX logo on the topic “Availability of results”
Loading...

TISAX® Procjena

DQS GmbH registrirani je sudionik TISAX®-a i prošao je TISAX® procjenu za oznaku "Information Security Very High" na razini procjene 3. TISAX® procjene provode ENX akreditirani pružatelji usluga procjene. TISAX® rezultati procjene nisu namijenjeni široj javnosti. Rezultat ocjenjivanja u DQS GmbH dostupan je registriranim sudionicima putem ENX portala: https://portal.enx.com/

Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu

Vaša lokalna kontakt osoba

Rado ćemo vam poslati prilagođenu ponudu za TISAX® proceduru.