Sosiaalinen vastuu työntekijöistä

SA8000-sertifioinnilla osoitat, että yrityksesi kunnioittaa ihmisoikeuksia, ottaa työntekijöiden oikeudet huomioon ja luo parhaat työolot. SA8000-sertifioidun yrityksenä osoitat, että johtamisjärjestelmäsi takaa sosiaalisesti vastuullisen toiminnan Kansainvälisen työjärjestön yleissopimusten ja ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen sekä YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti.

Kansainvälisesti tunnustettu todiste sosiaalisesta vastuusta

Asiaankuuluvien vaatimusten noudattaminen

Uskottavuus kaikkien asianomaisten osapuolten silmissä

Lisääntynyt kilpailukyky

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Mikä on SA8000-standardi?

SA8000-standardin kehitti voittoa tavoittelematon järjestö SAI (Social Accountability International) 1990-luvun lopulla perustaksi vapaaehtoiselle sertifioinnille, joka koskee yrityksen sosiaalista vastuuta. Vaatimuksissa keskitytään muun muassa sosiaalisiin kysymyksiin, kuten lapsityövoimaan, pakkotyöhön, terveyteen ja turvallisuuteen, yhdistymisvapauteen, syrjintään, kurinpitoon, työaikaan ja palkkaukseen. Toisaalta keskitytään yrityksen johtamisjärjestelmään ISO 9001-standardia silmällä pitäen. Kansainvälinen standardi voidaan helposti integroida olemassa oleviin johtamisjärjestelmiin.

Business28.png
Loading...

Miten SA8000-auditointi etenee?

DQS sertifioi maailmanlaajuisesti SA8000:n mukaisesti kansainvälisen sertifiointiverkoston IQNetin puolesta. Ennen varsinaista auditointia voit määrittää johtamisjärjestelmäsi kypsyystason verkossa niin sanotun Social Fingerprint® Self-Assessment -arvioinnin avulla. Tilauksen tekemisen jälkeen tarjoamme sinulle valinnaisen ennakkoauditoinnin.

Varsinainen sertifiointiauditointi tapahtuu paikan päällä, paikallisella kielellä ja kansalliset työlait huomioon ottaen.

Onnistuneen auditoinnin jälkeen saat sertifikaatin, joka on voimassa kolme vuotta. Valvonta-auditointeja tehdään vuosittain. Kolmen vuoden kuluttua suoritetaan uudelleensertifiointiauditointi.

Sertifikaatin myötä voit käyttää rekisteröityä tavaramerkkiä "IQNet" maailmanlaajuisesti tunnustettuna laadun synonyyminä, ja sinut rekisteröidään SAAS:ssa sertifioiduksi toimipaikaksi.

Banking13.png
Loading...

Mitkä ovat SA8000-sertifioinnin kustannukset?

Vaikka SA8000-auditointi on suoritettava jäsenneltyjen ohjeiden mukaisesti, kustannukset riippuvat eri tekijöistä, esimerkiksi yrityksesi monimutkaisuudesta. Siksi kaikille yrityksille ei ole olemassa yhtä ainoaa tarjousta.

Business2.png
Loading...

Siksi DQS on kumppanisi, jonka valitset:

  • Kansainvälisen IQNet-verkoston jäsen
  • Kokemusta ja osaamista kaikilla toimialoilla
  • Kaikki auditoinnit yhdestä lähteestä
  • Maailmanlaajuinen läsnäolo, paikallinen palvelu
Contact-Africa-woman-shutterstock_offset_2000643158-min.jpg
Loading...

Pyydä tarjous

Paikallinen yhteyshenkilösi

Annamme mielellämme räätälöidyn tarjouksen SA8000-sertifioinnista.