Anna DQS:n varmentaa maatilasi kestävyysarvioinnit.

Maatilan kestävyysarvioinnin (FSA) kehitti SAI Platform - maatalous- ja elintarviketeollisuuden maailmanlaajuinen kestävän maatalouden aloite. SAI:n tunnustamana sertifiointielimenä DQS tarjoaa sinulle asianmukaiset auditoinnit FSA-vaatimusten esittämistä varten.

Kansainvälisesti tunnustetun sertifioijan suorittama ulkoinen validointi

Parempi näkyvyys

Mainitsemiesi tietojen korkea uskottavuus

Paremmat luokitustulokset

Maatilan kestävyyden arviointi (FSA)

FSA-työkalu sisältää elintarvike- ja juomateollisuuden hyväksymät kestävän maatalouden vaatimukset. FSA:n tavoitteena on siten yhdenmukaistaa kestävyyden määritelmä, vähentää päällekkäisyyksiä kirjaamisessa ja tarkastuksissa sekä varmistaa kestävän maataloustuotannon jatkuva kehittäminen. Se edistää myös johdonmukaisempaa viestintää kestävyysodotuksista juoma- ja elintarviketeollisuuden arvoketjuissa.

Loading...

Arviointiperusteet

Arviointi sisältää sosiaalisia, ympäristöllisiä, taloudellisia ja yleisiä johtamiskriteerejä kasvi-, vihannes- ja hedelmätuotantoa varten, ja se soveltuu kaikenkokoisille toiminnoille.

Loading...

Arviointi- ja myöntämisprosessi

Maatilat voivat saavuttaa yhden kolmesta suorituskykyluokasta itse raportoimalla tai hyvittämällä olemassa olevia standardeja: Pronssi, hopea tai kulta.

Loading...

Milloin todentaminen on järkevää?

Jos yritys haluaa julkisesti vahvistaa toimittajiensa FSA-luokan, sen on hankittava tavaransa "maatilojen johtoryhmiltä" ja varmistettava, että nämä toimittajaryhmät käyvät läpi itsearvioinnit FSA:n määräysten mukaisesti. Lisäksi riippumattoman kolmannen osapuolen, kuten DQS:n, on varmennettava itsearvioinnit. Vasta onnistuneen todentamisen jälkeen sekä osallistumisesta että saavutetusta luokasta voidaan ilmoittaa asiakkaille.

Business28.png
Loading...

Miten maatilan kestävyysarviointi toimii?

Haluamme ensin tutustua yritykseesi, tarpeisiisi ja odotuksiisi. Kun todentamisen tavoitteet ja maatilan johtoryhmän rakenne on määritelty, saat tarjouksen auditoinneista.

Asiakirjojen tarkistuksessa tarkastellaan esimerkiksi ohjeita, työohjeita ja eritelmiä. Kun kaikki tarvittavat asiakirjat on käyty läpi, auditointiryhmä laatii yksityiskohtaisen suunnitelman, jotta auditoinnit voidaan suorittaa mahdollisimman tehokkaasti.

Maatilan johtoryhmätasolla auditoidaan johtamisjärjestelmä ja massatasapainomenettelyt. Tarkastuksia tehdään myös yksittäisten tilojen tasolla, mutta vain ennalta määritellyn määrän otoksena. Yksittäisillä tiloilla keskitytään tarkastamaan itseilmoituksessa annetut tiedot.

Tarkastuksen jälkeen DQS:n riippumaton sertifiointilautakunta arvioi tulokset. Todentamislausunnossa suoritustaso luokitellaan kultaiseksi, hopeiseksi tai pronssiseksi.

Statuksen säilyttäminen edellyttää vuosittaisia valvontatarkastuksia.

Banking13.png
Loading...

Kuinka paljon maatilan kestävyyden arviointi maksaa?

Varmennuksen ja auditoinnin kustannukset riippuvat muun muassa laajuudesta ja monimutkaisuudesta. Teemme mielellämme yrityksellesi yksilöllisen tarjouksen sitoumuksetta.

Business2.png
Loading...

Miksi DQS on täydellinen yhteistyökumppani maatilan kestävyyden arvioinnissa?

  • Kestävän kehityksen ydinosaaminen maatalous- ja elintarviketeollisuudessa
  • Korkeasti koulutettujen auditoijien maailmanlaajuinen verkosto
  • Erittäin ratkaisukeskeinen ja asiakaskeskeinen toimintaympäristö
  • Räätälöityjä tarjouksia ja palveluja yrityksellesi

Pyydä tarjous

Markku Siivonen, Markkinointijohtaja, markku.siivonen@dqs.fi, puhelin 0400 455 292

Annamme mielellämme yksilöllisen tarjouksen maatilan kestävän kehityksen sertifioinnista.