Fuusiohitsauksen laatuvaatimukset

Onko yrityksesi mukana hitsaukseen liittyvässä sarjatuotannossa/yksittäistuotannossa, korjauksessa tai kokoonpanossa? Jos näin on, ISO 3834:n asettamat laatuvaatimukset metallisten materiaalien sulahitsaukselle ovat sinulle merkityksellisiä. ISO 3834 -sertifikaatilla saat kansainvälisesti tunnustetun todisteen hitsauksen laatukyvystäsi.

Lisää avoimuutta prosessikuvauksiin

Jatkuvien parannusten perusta

Laadunvarmistustoimenpiteiden parempi noudattaminen

Näkyvä merkki asiakasvaatimusten noudattamisesta

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Mikä on ISO 3834?

ISO 3834 -standardissa metallien sulahitsauksen laatuvaatimukset on koottu erilliseksi standardiksi. Näin voitte - asiakkaidenne toiveiden mukaisesti - osoittaa laatukykynne ISO 9001:n kaltaisen "perusstandardin" lisäksi tuotekohtaisella laatustandardilla.

Kansainvälisessä standardissa otetaan huomioon hitsauksen erityisprosessi, joka sallii vain rajoitetun valvonnan toimenpiteen aikana ja sen jälkeen. Sertifiointi soveltuu kaikille yrityksille, jotka toimivat hitsaustuotannon alalla, olipa kyse sitten sarjatuotannosta, yksittäistuotannosta tai korjaus- ja kokoonpanotoiminnasta.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Anforderungen
Loading...

Mitkä ovat ISO 3834 -sertifioinnin vaatimukset?

ISO 3834 -sertifiointi suoritetaan yleensä yhdessä kattavaan laadunhallintastandardiin, esimerkiksi ISO 9001:een, perustuvan sertifioinnin kanssa. Tämän yhdistelmän avulla voidaan minimoida ylimääräinen työmäärä, joka ihanteellisessa tapauksessa vain hieman pidentää auditoinnin kestoa.

Alakohtaisen kokemuksen lisäksi DQS:n palveluksessa olevilla auditoijilla on hitsausosaamista, ja heillä on eurooppalaisen hitsausinsinöörin (EWE) tutkinto tai vastaava pätevyys. Onnistuneen sertifioinnin jälkeen saat erillisen ISO 3834 -sertifikaatin, joka kuvastaa soveltamisalaa.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Business28.png
Loading...

Miten ISO 3834 -standardin mukainen sertifiointi toimii?

Kun kaikki ISO 3834 -standardin vaatimukset on toteutettu, voit sertifioida johtamisjärjestelmäsi. DQS:ssä käydään läpi monivaiheinen sertifiointiprosessi. Jos yrityksessä on jo sertifioitu johtamisjärjestelmä, prosessia voidaan lyhentää.

Ensimmäisessä vaiheessa keskustelet kanssamme yrityksestäsi, johtamisjärjestelmästäsi ja ISO 3834 -sertifioinnin tavoitteista. Tältä pohjalta saat nopeasti yksityiskohtaisen ja avoimen tarjouksen, joka on räätälöity yksilöllisiin tarpeisiisi.

Erityisesti suuremmissa sertifiointihankkeissa suunnittelupalaveri on arvokas tilaisuus tutustua auditoijiinne sekä laatia yksilöllinen auditointiohjelma kaikille mukana oleville alueille ja toimipaikoille.

Esiauditointi tarjoaa myös mahdollisuuden tunnistaa etukäteen parannusmahdollisuudet ja johtamisjärjestelmänne vahvuudet. Molemmat palvelut ovat valinnaisia.

Sertifiointiauditointi alkaa järjestelmäanalyysillä (auditointivaihe 1) ja dokumentaation, tavoitteiden, johdon katselmuksen ja sisäisten auditointien tulosten arvioinnilla. Tässä prosessissa määritämme, onko johtamisjärjestelmäsi riittävän kehittynyt ja valmis sertifiointia varten.

Seuraavassa järjestelmäauditoinnissa (auditointivaihe 2) auditoijasi arvioi kaikkien johtamisprosessien tehokkuutta paikan päällä. Loppukokouksessa auditoijasi antaa sinulle yksityiskohtaisen esityksen tuloksista ja yrityksesi mahdollisista parannusmahdollisuuksista. Tarvittaessa sovitaan toimintasuunnitelmista.

Sertifiointiauditoinnin jälkeen DQS:n riippumaton sertifiointilautakunta arvioi tulokset. Saat auditointiraportin, jossa dokumentoidaan auditoinnin tulokset. Jos kaikki standardin vaatimukset täyttyvät, saat kansainvälisesti tunnustetun sertifikaatin.

Varmistaaksemme, että yrityksesi täyttää sertifiointiauditoinnin jälkeen edelleen kaikki ISO 3834 -standardin tärkeät vaatimukset, suoritamme vuosittain valvonta-auditointeja. Näin johtamisjärjestelmänne ja liiketoimintaprosessienne jatkuvaan parantamiseen osallistutaan asiantuntevasti.

Sertifikaatti on voimassa enintään kolme vuotta. Uudelleensertifiointi suoritetaan hyvissä ajoin ennen sertifikaatin voimassaolon päättymistä, jotta voidaan varmistaa, että sovellettavan standardin vaatimukset täyttyvät edelleen. Sertifikaatin täyttyessä myönnetään uusi sertifikaatti.

Banking13.png
Loading...

Mitä ISO 3834 -sertifiointi maksaa?

ISO 3834 -sertifiointi edellyttää sertifioitua laadunhallintajärjestelmää. Riippuen siitä, onko teillä jo käytössä tällainen johtamisjärjestelmä, laskemme kustannukset. DQS:n suorittaman ISO 9001:n ja ISO 3834:n yhdistetyn auditoinnin etuna on, että säästät aikaa ja rahaa. Ota yhteyttä - laadimme mielellämme luotettavan tarjouksen sinulle.

Business2.png
Loading...

Mitä voit odottaa meiltä

  • Yli 35 vuoden kokemus johtamisjärjestelmien ja prosessien sertifioinnista
  • Henkilökohtaista tukea asiantuntijoiltamme
  • Auditoijat, joilla on käytännön kokemusta alalta

Pyydä tarjous

Markku Siivonen DQS Finland Oy Markkinointijohtaja markku.siivonen@dqs.fi puhelin 0400 455 292

Annamme mielellämme räätälöidyn tarjouksen ISO 3834 -sertifioinnista.