Tärkeä sertifikaatti rehukomponenttien valmistajille

Varmistaakseen tuotteidensa turvallisuuden ja laadun rehun lisäaineiden valmistajat voivat hankkia FAMI-QS-sertifioinnin. Standardi takaa rehukomponenttien korkean tuoteturvallisuustason läpinäkyvien laatuvaatimusten avulla ja edistää terveiden ja tuottavien eläinten kasvatusta.

Lisää turvallisuutta rehuketjuun

Tehokkaampi prosessinhallinta

Lisää tuoteturvallisuutta ja laatua

Asiakkaiden korkea luottamus

FAMI-QS-sertifiointi - korkeatasoinen rehuturvallisuus.

FAMI-QS-standardi on kehitetty varmistamaan rehuntuotannon turvallisuus, laatu ja lakisääteisten ohjeiden noudattaminen. Standardin tavoitteena on varmistaa, että markkinoille tulee vain turvallisia ja lainmukaisia rehuaineita.

Standardi perustuu ISO-standardien korkean tason rakenteeseen. Standardin on kehittänyt FAMI-QS Asbl, voittoa tavoittelematon järjestö, joka edistää yhtenäisiä rehustandardeja ja pyrkii minimoimaan mahdolliset hygieniariskit rehuntuotannossa.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Loading...

Mille yrityksille FAMI-QS:n mukainen sertifiointi sopii?

FAMI-QS-standardin pääkohderyhmään kuuluvat erikoisrehun ainesosien valmistajat ja kauppiaat. Sertifiointia voidaan soveltaa koko toimitusketjuun erikoisrehun ainesosien tuotannosta kauppaan.

Erikoisrehun ainesosia käytetään eläinten rehun ominaisuuksien optimointiin. Viime kädessä ne ovat rehun ainesosia, joita lisätään erityisesti rehuun ja joita ei luonnostaan olisi rehussa. Tyypillisiä esimerkkejä ovat vitamiinit, aminohapot, antioksidantit ja säilöntäaineet. FAMI-QS:n mukaan erikoisrehujen ainesosia voidaan saada biojalostamalla, uuttamalla, louhimalla tai kemiallisella synteesillä.
Sertifioidut tuottajat on lueteltu FAMI-QS Absl -sivustolla.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Loading...

Standardin rakenne

FAMI-QS-standardi perustuu johtamisjärjestelmien korkean tason rakenteeseen.

Seuraavat asiat kuuluvat FAMI-QS-sertifiointia koskevaan auditointiin:

  • HACCP - Onko käytössä vaarojen analysointijärjestelmä?
  • Seuranta - Mitä toimenpiteitä käytetään prosessien seurantaan ja valvontaan?
  • Avoimuus - Miten valmistuksen avoimuus on toteutettu?
  • Prosessilähestymistapa - Mitä prosesseja toteutetaan ja miten?
  • Vaatimustenmukaisuus - Noudatetaanko lakisääteisiä vaatimuksia?
Näytä lisää
Näytä vähemmän
Business28.png
Loading...

Miten FAMI-QS-sertifiointiprosessi toimii?

Ensimmäisessä vaiheessa keskustelet kanssamme yrityksestäsi, johtamisjärjestelmästäsi ja sertifioinnin tavoitteista. Tältä pohjalta saat nopeasti yksityiskohtaisen ja avoimen tarjouksen, joka on räätälöity yksilöllisiin tarpeisiisi.

Erityisesti suuremmissa sertifiointihankkeissa suunnittelukokous on arvokas tilaisuus tutustua auditoijiinne ja laatia yksilöllinen auditointiohjelma kaikille mukana oleville osastoille ja toimipaikoille.
Ennakkoauditointi tarjoaa myös mahdollisuuden tunnistaa etukäteen parannusmahdollisuudet ja johtamisjärjestelmänne vahvuudet. Molemmat palvelut ovat valinnaisia.

Sertifiointiauditointi alkaa järjestelmäanalyysillä (auditointivaihe 1) ja dokumentaation, tavoitteiden, johdon katselmuksen ja sisäisten auditointien tulosten arvioinnilla. Tässä prosessissa määritetään, onko johtamisjärjestelmäsi riittävän kehittynyt ja valmis sertifiointia varten.
Seuraavassa vaiheessa (järjestelmäauditointivaihe 2) DQS-auditoijasi arvioi kaikkien johtamisprosessien tehokkuuden paikan päällä. Loppukokouksessa hän antaa sinulle yksityiskohtaisen esityksen tuloksista ja mahdollisista parannusmahdollisuuksista yrityksesi kannalta. Tarvittaessa sovitaan toimintasuunnitelmista.

Sertifiointiauditoinnin jälkeen DQS:n riippumaton sertifiointilautakunta arvioi tulokset. Saat auditointiraportin, jossa dokumentoidaan auditoinnin tulokset. Jos kaikki standardivaatimukset täyttyvät, saat kansainvälisesti tunnustetun sertifikaatin.

Sertifikaatti on voimassa enintään kolme vuotta. Uudelleensertifiointi suoritetaan hyvissä ajoin ennen sertifikaatin voimassaolon päättymistä, jotta voidaan varmistaa, että sovellettavien standardivaatimusten noudattaminen jatkuu. Kun sertifikaatti on vaatimusten mukainen, myönnetään uusi sertifikaatti.

Banking13.png
Loading...

Kuinka paljon FAMI-QS-sertifiointi maksaa?

FAMI-QS-sertifioinnin kustannukset riippuvat muun muassa yrityksesi koosta ja sen prosessien monimutkaisuudesta. Teemme mielellämme yrityksellesi yksilöllisen tarjouksen sitoumuksetta.

Business2.png
Loading...

Miksi yritysten tulisi hankkia FAMI-QS-sertifiointi DQS:n avulla?

  • Laaja tietämys rehuteollisuudesta
  • Kokeneet auditoijat, joilla on korkeatasoinen asiantuntemus
  • Henkilökohtaiset yhteyshenkilöt yli 80 toimipisteessä maailmanlaajuisesti
  • Ammattimaista tukea myös auditoinnin jälkeen

Pyydä tarjous

Markku Siivonen, Markkinointijohtaja, markku.siivonen@dqs.fi, puhelin 0400 455 292

Teemme mielellämme räätälöidyn tarjouksen FAMI-QS-sertifioinnista.