Sana tehokkuus määritellään kansainvälisessä ISO 9000 -standardissa seuraavasti:

"Saavutetun tuloksen ja käytettyjen resurssien välinen suhde".

ISO 9000:2015-11 - Laadunhallintajärjestelmät - Perusteet ja sanasto.

Tehokkuus on siis - laadunhallinnan yhteydessä - esimerkiksi jonkin toimenpiteen kustannustehokkuuden mittari. Kyse ei siis ole vain suunnitellun tuloksen saavuttamisesta, vaan myös siitä, että se tehdään mahdollisimman tehokkaasti esimerkiksi resurssien säästämiseksi.

Tehokkuutta lisäävissä toimenpiteissä on kuitenkin muistettava, että vaikka nämä toimenpiteet voivat olla menestyksekkäitä tietyssä ympäristössä, ne voivat aiheuttaa lisäkustannuksia muualla, jolloin kokonaistehokkuus voi jopa heikentyä.

Oletetaan, että tuotteen valmistuksessa aiemmin käytetty materiaali korvataan materiaalilla, joka maksaa suunnilleen saman verran mutta on paljon helpompi käsitellä. Näin yritys säästää aikaa ja rahaa. Jos tämä materiaali kuitenkin aiheuttaa huomattavasti kalliimpaa hävittämistä vuosia myöhemmin tuotteen elinkaaren lopussa, tämä olisi otettava huomioon tehokkuutta laskettaessa.

Muita tehokkuuden merkityksiä esiintyy esimerkiksi tilastojen, tietotekniikan ja energian aloilla. Energiatalouden alalla tehokkuus tarkoittaa energian säästeliästä käyttöä. Kyse ei kuitenkaan ole klassisesta energiansäästöstä vaan hyötyenergian ja toimitetun energian suhteesta. Tämän suhdeluvun arvo, jota kutsutaan myös "hyötysuhteeksi", on fysikaalisista syistä aina pienempi kuin 1.

Kirjoittaja
Ute Droege

DQS expert for quality management systems, long-time auditor and experienced trainer for ISO 9001.

Loading...