IFS Food Standardin versio 7 julkaistiin 06. lokakuuta 2020. Uudistuksessa on kyse käyttäjäystävällisyydestä - pääpaino on byrokratian vähentämisessä, dokumentoinnin vähentämisessä ja selkeissä vaatimuksissa. Seuraavassa olemme koonneet sinulle kaikki tärkeät muutokset.

Nyt on tullut aika: IFS Foodin versio 7 on julkaistu. Nyt yrityksillä on yhdeksän kuukautta aikaa toteuttaa uudet/muutetut vaatimukset. IFS Food Version 7 tulee voimaan 1.3.2021 ja on pakollinen kaikille sertifioiduille yrityksille 1.7.2021 alkaen.

Tärkeimmät muutokset

IFS Food Version 7 tuo seuraavat keskeiset muutokset:

 • Suurempi keskittyminen paikan päällä tapahtuvaan arviointiin, vähemmän dokumentointia ja vähemmän vaatimuksia
  Useita dokumentointiin liittyviä vaatimuksia on poistettu tai yhdistetty. Dokumentointia vaaditaan edelleen joillakin alueilla, joihin kuuluvat HACCP, elintarvikepetokset ja elintarvikepuolustus. Muut osa-alueet, kuten elintarvikkeiden turvallisuus ja tuotteiden laatu, asiakaslähtöisyys ja elintarviketurvallisuuskulttuuri, on yhdistetty yhdeksi dokumentointivaatimukseksi.
 • Tarkempi nimitys
  Tarkistetun version on tarkoitus olla helposti kaikkien käyttäjien ymmärrettävissä. Siksi uudessa versiossa on enemmän kuvaavia elementtejä, luetelmakohtia, määritelmiä ja selkeää sanamuotoa. Uudessa versiossa termi "auditointi" on korvattu sanalla "arviointi". Tällä tavoin IFS korostaa tuote- ja prosessilähestymistapaa, joka on ISO/IEC 17065 -standardin mukainen.
 • Parannettu sertifiointiprotokollan rakenne
  Version 7 sertifiointiprotokolla on uudelleenjäsennelty ja siinä kuvataan sertifiointiprosessi yksityiskohtaisemmin.Arviointipöytäkirjan rakenne on mukautettu arviointiprosessiin, ja se sisältää muun muassa kohdat "Ennen IFS Elintarvikearviointia", "IFS Elintarvikearvioinnin suorittaminen" ja "Toimet IFS-arvioinnin jälkeen". Näin se on paremmin räätälöity IFS:n sidosryhmien tarpeisiin.
 • Selkeästi jäsennelty tarkastuskertomus ja paremmin määritelty arviointijärjestelmä.
 • Joka kolmas sertifiointiauditointi on ennalta ilmoittamaton.
 • Elintarviketurvallisuuskulttuuri on sisällytetty vaatimuksiin
  Elintarviketurvallisuuskulttuurin tarkoituksena on vaikuttaa myönteisesti elintarviketurvallisuusasenteisiin ja -käyttäytymiseen koko organisaatiossa.
  Olemme koonneettähän yhteen kaikki tärkeät tiedot aiheesta.
 • Voimassa oleva GLN (Global Location Number) tulee pakolliseksi Euroopan talousalueella (ETA) toimiville toimittajille
  Euroopan talousalueella ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (UK) toimivat yritykset tarvitsevat voimassa olevan Global Location Number -numeron IFS Food 7 -sertifiointia varten. GLN-numero helpottaa toimittajien ja vähittäiskauppiaiden välistä viestintää, koska useimmat vähittäiskauppiaat näillä alueilla käyttävät GLN-numeroa yrityksen resurssien suunnittelujärjestelmissä. GLN optimoi myös IFS-sertifikaattien turvallisuutta ja todennettavuutta.
  Helmikuusta 2021 alkaen GLN:n voi tilata tämän verkkosivuston kautta. Huomaa, että yrityksillä on oltava voimassa oleva GLN, kun ensimmäinen IFS Food Version 7 -auditointi suoritetaan. Sen vuoksi viimeisin mahdollinen tilauspäivä on auditointipäivä.
 • Uudet verkko-oppimiskurssit, päivitetty IFS auditXpressTM -ohjelmisto ja IFS Audit Manager -sovellus sisäisiä arviointeja varten auttavat laatupäälliköitä valmistautumaan IFS Food Version 7:ään
  Voit ladata päivitetyt työkalut täältä, todennäköisesti maaliskuusta 2021 alkaen.

Uudistuksen myötä IFS täyttää GFSI 2020.1 -tunnustamiskriteerit sekä FSMA- ja EU-säädökset. Lisätietoja IFS Food 7 -versiosta saat täältä.

Aikataulu

IFS Foodin uusi versio 7 julkaistiin 06. lokakuuta 2020. IFS Food V7 -auditointeja on mahdollista suorittaa 01. maaliskuuta 2021 alkaen. IFS Food V 6.1 -versiota voidaan käyttää rinnakkain 30. kesäkuuta 2021 asti. Heinäkuun 01. päivästä 2021 alkaen sallitaan vain IFS Food -version 7 mukaiset auditoinnit.

Kirjoittaja
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is Head of Marketing & Communications for the Sustainability and Food Safety segments. He is also an auditor for the external audit of sustainability reports. His areas of interest include sustainability management, sustainable procurement, and the digitalization of the audit landscape.

Loading...