انرژی را به نحو احسن مدیریت کنید

صرفه جویی در انرژی و هزینه ها دست به دست هم می دهند - حداقل اگر سیستم مدیریت انرژی دارای گواهی ISO 50001 هستید. استفاده دقیق از منابع انرژی امروزه یکی از مهمترین وظایف هر شرکتی است. هدف از اقدامات مناسب بهبود مستمر بهره وری انرژی و عملکرد مرتبط با انرژی سازمان شما - و در نتیجه حفاظت از آب و هوا است.

صرفه جویی در هزینه از طریق سیاست انرژی کارآمد

جریان های انرژی شفاف و بهینه

بهبود تعادل انرژی و حفاظت از آب و هوا

در صورت امکان از یارانه یا معافیت مالیاتی بهره مند شوید

مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO 50001 چیست؟

ISO 50001 به عنوان پایه ای برای معرفی یک سیستم مدیریت انرژی (EnMS) عمل می کند. جزء اصلی استاندارد یک فرآیند برنامه ریزی انرژی است که اهداف انرژی و برنامه های عملیاتی را تعریف می کند و تمام جریان های انرژی را با جزئیات ثبت می کند. بر این اساس، شرکت های دارای گواهینامه می توانند به طور مداوم عملکرد مرتبط با انرژی خود را بهبود بخشند. اجرای الزامات قانونی امنیت عمل بیشتری را به همراه دارد.

مهم ترین پیش نیازهای مدیریت موفق انرژی، ثبت سیستماتیک جریان های انرژی، ارزیابی انرژی و مکانیسم های نظارتی مناسب است. هنگام اجرای ایزو 50001، وظیفه سازمان شما این است که الزامات در زمینه مدیریت انرژی را با نیازهای شما تنظیم کند، اقدامات را به صورت هدفمند اجرا کند و آنها را به طور مداوم بهبود بخشد.

استاندارد فعلی ISO 50001 در سال 2018 منتشر شد. مانند تمام استانداردهای آشنای مدیریت ISO، بر اساس چرخه PDCA (Plan, Do, Check, Act) و ساختار سطح بالا است. این امر درجه بالایی از سازگاری با سایر استانداردهای ISO، به عنوان مثال ISO 9001 (کیفیت) یا ISO 14001 (محیط زیست) را تضمین می کند. یک سیستم مدیریت یکپارچه اجازه می دهد تا از هم افزایی بهره برداری شود و الزامات متقابل نظارتی به طور مشترک اجرا شود.

نمایش بیشتر
نمایش کمتر
Loading...

Who is ISO 50001 certification suitable for?

Saving energy is important for every company - regardless of type and size. Thus, ISO 50001 certification is suitable for companies and service providers in all industries that want to optimize their energy management, thus saving costs and cutting down on greenhouse gas emissions.

ISO 50001:2018 is not aimed at any specific industry. However, it makes particular sense to introduce a management system in accordance with the energy management standard if you are an energy-intensive company. These are often subject to numerous legal requirements and can meet the required framework conditions with a certified energy management system. In this way, they not only protect the climate, but can also take advantage of subsidies and save taxes under certain conditions, for example with the peak compensation according to the German SpaEV or  the Energy Services Act (EDL-G).

نمایش بیشتر
نمایش کمتر
Loading...

Why does certification according to ISO 50001 make sense?

Through the use and certification of an EnMS, significant and virtually costless savings potential is often achieved through simple organizational measures. In addition, the significant energy use (SEU) of plants, systems and facilities is specified again within the scope of certification, in that specific criteria must be determined for each area.

For companies that obtain certification, the international standard provides even more competitive advantages:

 • Continuous improvement of energy-related performance
 • Continuous monitoring of energy flows
 • Systematic reduction of energy consumption and energy costs
 • Consistent compliance with legal requirements
 • Permanent reduction of greenhouse gas emissions
 • Reduced dependence on energy imports
 • Recognized basis for possible tax incentives
نمایش بیشتر
نمایش کمتر
Loading...

What strategic goals can be pursued with ISO 50001?

Efficient energy use pays off in the truest sense of the word: Decreasing resource consumption and the associated reduction in energy costs contribute to a significant competitive advantage. But energy efficiency is also a driver for new business models, innovative technology and services, which can mean an additional market advantage.

What strategy are you pursuing?

Cost savings

 • Determine what type of energy is being used, where, and to what extent.
 • Set up controls to manage energy use.
 • Identify areas where energy is wasted.
 • Improve your procurement procedures.

Reputation

 • Position yourself with an ethical, yet credible image.
 • Reduce your CO2 footprint.
 • Improve your competitiveness.
 • Open up new markets.

Comply with legal requirements

 • Comply with all legal requirements applicable to your organization.
 • Avoid fines, reduce insurance premiums.
 • Provide relevant legal information to your employees and stakeholders.
 • Prepare for changes in the law and take advantage of possible tax incentive schemes.

Continuity

 • Inform yourself about alternative energies.
 • Get an overview of the national energy market.
 • Make increasing use of renewable energies.
 • Act in a permanently energy saving manner.
نمایش بیشتر
نمایش کمتر
Loading...

Who is allowed to carry out an ISO 50001 certification?

Like other certifications, ISO 50001 certification may only be performed by a certification body that has been accredited for this purpose by the Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS). DQS has the necessary accreditation according to ISO/IEC 17021 and is allowed to issue certificates according to ISO 50001:2018.

The ISO 50003:2016 standard specifies - in addition to the requirements of ISO 17021 - requirements for competence and impartiality in auditing and certification of energy management systems for certification bodies. To provide assurance to companies seeking certification and to ensure the effectiveness of EnMS audits, the accreditation standard addresses the audit process, requirements for a certification procedure, audit duration, and multi-site sampling.

As such, the requirements of ISO 50003 indirectly affect your company, particularly in determining audit duration and providing evidence of continuous performance improvement. Evidence of energy-related performance improvement must also be provided in accordance with ISO 50003 certification criteria.

نمایش بیشتر
نمایش کمتر
Business28.png
Loading...

مراحل صدور گواهینامه ISO 50001 چگونه است؟

در مرحله اول، شرکت خود و اهداف صدور گواهینامه ISO 50001 را با ما در میان می گذارید. بر اساس این بحث ها، یک پیشنهاد فردی متناسب با نیازهای شرکت یا سازمان خود دریافت خواهید کرد.

Especially for larger certification projects, a planning meeting is a valuable opportunity to get to know your auditor as well as to develop an individual audit program for all involved areas and locations. A pre-audit also offers the opportunity to identify potential for improvement as well as strengths of your energy management system in advance. Both services are optional.

Certification starts with an analysis and evaluation of your management system. In this stage 1 audit, your auditor determines the degree of fulfillment for the stage 2 certification audit (system audit). In the next step, your auditor assesses the effectiveness of the management processes on site. In a final meeting, you will receive a detailed presentation of the results and possible improvement potential for your company. If necessary, action plans are agreed upon.

After the EnMS audit, the results are evaluated by the independent certification board of DQS. If all standard requirements are met, you will receive the ISO 50001 certificate.

To ensure that your company continues to meet all the important criteria of ISO 50001 after the certification audit, we conduct surveillance audits on an annual basis. In this way, the continuous improvement of your energy management system and your business processes is competently accompanied.

The ISO 50001 certificate expires after three years at the latest. A recertification is carried out in good time before expiry to ensure continuous compliance with the standard requirements. If the requirements are met, a new certificate is issued.

Banking13.png
Loading...

هزینه صدور گواهینامه ISO 50001 چقدر است؟

The ISO 50001 certificate is valid for three years.

هزینه صدور گواهینامه ISO 50001 تا حد زیادی به اهداف مشخص شده، اندازه و پیچیدگی شرکت شما و تلاش انجام شده بستگی دارد. علاوه بر این، پیش نیازهای عمومی شرکت شما مانند وضعیت انرژی و تعداد مکان ها بر مدت زمان حسابرسی و قیمت تأثیر دارد. به این دلایل، هزینه های صدور گواهینامه طبق ISO 50001 را نمی توان به صورت یکجا بیان کرد. ما خوشحال خواهیم شد که یک پیشنهاد فردی به شما ارائه دهیم.

Business2.png
Loading...

آنچه می توانید از ما انتظار داشته باشید

بیش از 35 سال تجربه در صدور گواهینامه سیستم ها و فرآیندهای مدیریتی 

ممیزان با تجربه در صنعت دانش تخصصی را با هوش هیجانی ترکیب می کنند

بینش ارزش افزای شرکت شما از طریق ممیزی ISO 50001

گواهینامه هایی با پذیرش بین المللی

پشتیبانی شخصی و روان از متخصصان ما - منطقه ای، ملی و بین المللی

پیشنهادات فردی با شرایط قرارداد منعطف بدون هزینه های پنهان

گزارش های ممیزی معنی دار شامل توصیه هایی برای اقدام است

Contact-latin-america-man-shutterstock_738242395.jpg
Loading...

درخواست پیشنهاد قیمت

مخاطب شما

ما خوشحال خواهیم شد که یک پیشنهاد مناسب برای صدور گواهینامه ISO 50001 به شما ارائه دهیم.