برای اعتماد و پیشرفت بیشتر

ما هر روز ارزش افزوده ضروری برای سازمان ها در سراسر جهان ایجاد می کنیم. با فرآیندهای صدور گواهینامه مطمئن، یکپارچه و پایدار، اعتماد را به سازمان شما تقویت می کنیم و شما را قادر می سازیم وارد بازارهای جدید شوید. سطح منحصر به فرد بالایی از تخصص، فرآیندهای دیجیتال و کارکنان پرشور متعهد سنگ بنای DQS هستند. تیم های مجرب ما در سراسر جهان در کنار شما هستند و از تمام تخصص خود برای هدایت سازمان شما به آینده استفاده می کنند.

+۲،۵۰۰

ممیز

+۶۳،۰۰۰

گواهینامه

+۸۰

دفتر بین الملللی
Loading...
Loading...
Loading...

زمینه های تخصصی ما برای موفقیت شما

با ممیزی های خود، امنیت بیشتر و کیفیت فرآیند بالاتر را در تمام صنایع ایجاد می کنیم. کار ما از صدور گواهینامه سیستم های مدیریت تا ممیزی مربوط به دستگاه های پزشکی، امنیت اطلاعات یا پایداری را شامل می شود.

مشاهده بیشتر