Ένα σημαντικό πιστοποιητικό για τους κατασκευαστές συστατικών ζωοτροφών

Για να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων τους, οι κατασκευαστές πρόσθετων υλών για ζωοτροφές μπορούν να πιστοποιηθούν σύμφωνα με το FAMI-QS. Με διαφανείς προδιαγραφές ποιότητας, το πρότυπο εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας των προϊόντων για τα συστατικά ζωοτροφών και συμβάλλει στην εκτροφή υγιών αλλά και παραγωγικών ζώων.

Περισσότερη ασφάλεια στην αλυσίδα ζωοτροφών

Αποτελεσματικότερη διαχείριση της διαδικασίας

Περισσότερη ασφάλεια και ποιότητα προϊόντων

Υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης των πελατών

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Πιστοποίηση FAMI-QS - για υψηλό επίπεδο ασφάλειας ζωοτροφών

Το πρότυπο FAMI-QS αναπτύχθηκε για να διασφαλίσει την ασφάλεια, την ποιότητα και τη συμμόρφωση με τις νομικές οδηγίες στην παραγωγή ζωοτροφών. Στόχος του προτύπου είναι να διασφαλίσει ότι μόνο ασφαλείς και νομικά συμβατές πρώτες ύλες ζωοτροφών φτάνουν στην αγορά.

Το πρότυπο βασίζεται στη δομή υψηλού επιπέδου των προτύπων ISO. Το πρότυπο αναπτύχθηκε από την FAMI-QS Asbl, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που προωθεί ενιαία πρότυπα ζωοτροφών και στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των πιθανών κινδύνων υγιεινής στην παραγωγή ζωοτροφών.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Zielgruppe
Loading...

Για ποιες εταιρείες είναι κατάλληλη η πιστοποίηση σύμφωνα με το FAMI-QS;

Η κύρια ομάδα-στόχος του προτύπου FAMI-QS περιλαμβάνει κατασκευαστές και εμπόρους ειδικών συστατικών ζωοτροφών. Η πιστοποίηση μπορεί να εφαρμοστεί σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, από την παραγωγή έως το εμπόριο ειδικών συστατικών ζωοτροφών.

Τα ειδικά συστατικά ζωοτροφών χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων των ζωοτροφών. Τελικά, είναι συστατικά για ζωοτροφές που προστίθενται ειδικά και δεν θα υπήρχαν φυσικά στις ζωοτροφές. Τυπικά παραδείγματα περιλαμβάνουν βιταμίνες, αμινοξέα, αντιοξειδωτικά και συντηρητικά. Σύμφωνα με την FAMI-QS, τα συστατικά για ειδικές ζωοτροφές μπορούν να ληφθούν μέσω βιολογικής επεξεργασίας, εκχύλισης, εξόρυξης ή χημικής σύνθεσης.
Οι πιστοποιημένοι παραγωγοί αναφέρονται στον ιστότοπο FAMI-QS Absl.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Mehrwert
Loading...

Δομή του προτύπου

Το πρότυπο FAMI-QS βασίζεται στη δομή υψηλού επιπέδου για τα συστήματα διαχείρισης

Τα ακόλουθα στοιχεία αποτελούν μέρος ενός ελέγχου για την πιστοποίηση FAMI-QS:

  • HACCP - Υπάρχει σύστημα ανάλυσης κινδύνων;
  • Παρακολούθηση - Ποια μέτρα χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των διαδικασιών;
  • Διαφάνεια - Πώς επιτυγχάνεται η διαφάνεια στην παραγωγή;
  • Προσέγγιση διαδικασιών - Ποιες διαδικασίες εφαρμόζονται και πώς;
  • Συμμόρφωση - Τηρούνται οι νομικές απαιτήσεις;
Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Business28.png
Loading...

Πώς λειτουργεί η διαδικασία πιστοποίησης FAMI-QS;

Στο πρώτο βήμα θα συζητήσετε μαζί μας για την εταιρεία σας, το σύστημα διαχείρισης και τους στόχους μιας πιστοποίησης. Σε αυτή τη βάση, θα λάβετε αμέσως μια λεπτομερή και διαφανή προσφορά, προσαρμοσμένη στις ατομικές σας ανάγκες.

Ειδικά για μεγαλύτερα έργα πιστοποίησης, μια συνάντηση προγραμματισμού αποτελεί πολύτιμη ευκαιρία για να γνωρίσετε τον ελεγκτή σας καθώς και για να αναπτύξετε ένα ατομικό πρόγραμμα ελέγχου για όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα και τις εγκαταστάσεις.
Ένας προ-έλεγχος προσφέρει επίσης την ευκαιρία να εντοπίσετε εκ των προτέρων δυνατότητες βελτίωσης καθώς και τα δυνατά σημεία του συστήματος διαχείρισής σας. Και οι δύο υπηρεσίες είναι προαιρετικές.

Ο έλεγχος πιστοποίησης ξεκινά με την ανάλυση του συστήματος (στάδιο 1 του ελέγχου) και την αξιολόγηση της τεκμηρίωσης, των στόχων, των αποτελεσμάτων της ανασκόπησης διαχείρισης και των εσωτερικών ελέγχων σας. Κατά τη διαδικασία αυτή, διαπιστώνουμε αν το σύστημα διαχείρισής σας είναι επαρκώς ανεπτυγμένο και έτοιμο για πιστοποίηση.
Στο επόμενο βήμα (στάδιο 2 του ελέγχου συστήματος), ο ελεγκτής της DQS αξιολογεί την αποτελεσματικότητα όλων των διαδικασιών διαχείρισης στο χώρο σας. Σε μια τελική συνάντηση, θα σας παράσχει μια λεπτομερή παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των πιθανών δυνατοτήτων βελτίωσης για την εταιρεία σας. Εάν είναι απαραίτητο, θα συμφωνηθούν σχέδια δράσης.

Μετά τον έλεγχο πιστοποίησης, τα αποτελέσματα αξιολογούνται από την ανεξάρτητη επιτροπή πιστοποίησης της DQS. Θα λάβετε μια έκθεση ελέγχου που θα τεκμηριώνει τα αποτελέσματα του ελέγχου. Εάν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του προτύπου, θα λάβετε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.

Το πιστοποιητικό ισχύει το πολύ για τρία χρόνια. Η επαναπιστοποίηση πραγματοποιείται εγκαίρως πριν από τη λήξη της ισχύος του, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις του προτύπου. Μετά τη συμμόρφωση, εκδίδεται νέο πιστοποιητικό.

Banking13.png
Loading...

Πόσο κοστίζει η πιστοποίηση FAMI-QS;

Το κόστος της πιστοποίησης FAMI-QS εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το μέγεθος της εταιρείας σας και την πολυπλοκότητα των διαδικασιών της. Θα χαρούμε να σας κάνουμε μια εξατομικευμένη προσφορά για την εταιρεία σας χωρίς καμία υποχρέωση.

Business2.png
Loading...

Γιατί οι εταιρείες πρέπει να πιστοποιηθούν με το FAMI-QS από την DQS;

  • Εκτεταμένη γνώση της βιομηχανίας ζωοτροφών
  • Έμπειροι ελεγκτές με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας
  • Προσωπικοί υπεύθυνοι επικοινωνίας σε περισσότερες από 80 τοποθεσίες παγκοσμίως
  • Επαγγελματική υποστήριξη και πέραν του ελέγχου
Contact-us16.png
Loading...

Ζητήστε προσφορά

Ο τοπικός σας σύνδεσμος

Θα χαρούμε να σας παρέχουμε μια εξατομικευμένη προσφορά για την πιστοποίηση FAMI-QS.