Διαχείριση του κλίματος

Για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι επιτακτική ανάγκη. Για μια αξιόπιστη βάση δεδομένων, τα διεθνή πρότυπα για την ποσοτικοποίηση και την επαλήθευση των αερίων του θερμοκηπίου είναι απαραίτητα.

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Διαχείριση του κλίματος - Αξιοποίηση των συνεργειών των προτύπων ISO

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Κλιματικά ουδέτερος οργανισμός - Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό;

Blog
ISO 14091, ISO 14091 Standard
Loading...

Κατανόηση και αξιολόγηση των κινδύνων και των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής - ISO 14091

whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

ISO 14064-1 - Αέρια θερμοκηπίου

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Προσδιορισμός απογραφής των αερίων του θερμοκηπίου με χρήση του ISO 14064-1

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Εισαγωγή στη διαχείριση του κλίματος: Ένα παράδειγμα από τη Γερμανία