Seznamte se se základy systémů řízení, podrobně projděte jednotlivé požadavky norem a objevte nové trendy.

Školení v rozsahu 2 dnů probíhají v Žilině a v Brně. V případě interního školení (pro zákazníky bez certifikace DQS) je cena 1750 € bez DHP.

Školení se otevírají nejméně jednou za čtvrt roku. Přesné termíny budou zveřejněny. Na požádání poskytujeme také školení pro firmy a větší skupiny zájemců.

Pro více informací nebo individuální nabídku nás kontaktujte na adrese office@dqs-slovakia.sk.

 • připravit interní auditory na provádění interních auditů v organizacích
 • podrobně seznámit účastníky kurzu s vybranou normou
 • zavést techniku interních auditů v organizacích
 • upozornit na problémy, se kterými se interní auditoři setkávají v praxi, a na možnosti jejich řešení
 • Úvod do systémů řízení kvality
 • Metody používané v systémech řízení kvality
 • Princip PDCA a řízení procesů
 • Požadavky normy
 • Úloha a funkce interního auditora
 • Psychologické aspekty auditu a komunikace
 • Výklad postupu interního auditu
 • Příprava auditu, zkušební audit, zpráva o auditu
 • Řešení konkrétních modelových situací a praktických příkladů

Auditoři

Interní auditor kvality podle ISO 9001 a ISO 14001

Místo
Onsite
Jazyk
slovensky/česky

350 €/bez DPH

Rezervovat