Od prosince 2018 je společnost DQS CFS oficiálně oprávněna provádět audity dodavatelů řetězce rychlého občerstvení McDonald's podle systému řízení kvality dodavatelů McDonald's (SQMS). Díky tomu je možné prokázat, že kvalita splňuje požadavky systému SQMS společnosti McDonald's.

Po rozsáhlém přezkoumání kvality a výsledků našich auditů společnost McDonald's nyní schválila společnost DQS CFS jako celosvětově uznávanou auditorskou organizaci. Globální síť kanceláří a auditorů DQS je v tomto ohledu velkou výhodou, protože umožňuje DQS provádět audity SQMS po celém světě.

Dr. Thjis Willaert, marketingový ředitel společnosti DQS CFS, říká: "Jsme velmi potěšeni, že můžeme provádět audity SQMS společnosti McDonald's. V současné době je pro nás tato možnost velmi důležitá. Opět se tak ukazuje, že mezinárodně působící společnosti vnímají společnost DQS jako profesionálního, renomovaného a kvalitního poskytovatele služeb a svěřují nám tak citlivý aspekt svých závazků v oblasti kvality."

McDonald's je lídrem na německém trhu rychlého občerstvení a jednou z nejuznávanějších značek na světě - což je pozice, kde je bezpečnost potravin nejvyšší prioritou. Z tohoto důvodu jsou rozhodnutí týkající se původu potravin přijímána s maximální péčí. V současné době McDonald's spolupracuje se 154 evropskými dodavateli, kteří zásobují celkem 7 300 restaurací zaměstnávajících 250 000 lidí - a to jen v Evropě. Taková čísla ukazují, že pro společnost McDonald's je zásadní dodávat výrobky v kvalitě, která odpovídá jak požadavkům společnosti McDonald's, tak platným zákonům a předpisům.

Audit SQMS - jak funguje

Společnost McDonald's používá systém řízení kvality dodavatelů, který specifikuje požadavky na své dodavatele. Dodavatelé mohou prokázat splnění požadavků SQMS tím, že podstoupí úplný audit SQMS, nebo tím, že budou auditováni podle dodatku SQMS jako doplněk k certifikaci uznávané GFSI, jako je IFS, BRC nebo FSSC 22000.

Prostřednictvím tohoto auditu může společnost McDonald's zajistit, že potraviny jsou vyráběny na základě funkčního systému řízení kvality. Kontrolní seznam navíc pomáhá stanovit osvědčené postupy a minimalizovat regionální odchylky. Dodavatelé musí každoročně prokázat, že splňují požadavky systému SQMS společnosti McDonald's. Společnost McDonald's spolupracuje se svými dodavateli na neustálém zlepšování auditorských postupů a spokojenosti zákazníků.

Nezávislé audity SQMS

Externí audity pomáhají zvyšovat důvěru v kvalitu a poskytují neutrální, nezávislý pohled na výrobní zařízení dodavatelů. Jako jedna z předních certifikačních společností v oblasti systémů řízení, kvality a udržitelnosti jsme dodavatelům společnosti McDonald's po celém světě k dispozici s vysoce kvalifikovanými auditory.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner

Loading...