Jak dlouho mohu nadále dodávat své zdravotnické prostředky do Spojeného království? To je jedna z mnoha otázek. Shrnuli jsme pro vás důležité klíčové body.

Od 1. ledna 2021 se změnily rámcové podmínky týkající se regulace zdravotnických prostředků ve Velké Británii. Výrobci zdravotnických prostředků budou muset čelit novým výzvám. Například uvádění zdravotnických prostředků na trh Spojeného království bude podléhat řadě změn, včetně nutnosti mít odpovědnou osobu Spojeného království a zavedení nových značek shody.

Medizinprodukte-EU-Anpassungsgesetz
Loading...

* Dopady
* Legislativa pro označení CE
* Přechodná období
* Značka shody UKAS
* Registrace