Slovo efektivita je v mezinárodní normě ISO 9000 definováno takto:

"Rozsah, v jakém se realizují plánované činnosti a dosahuje se plánovaných výsledků."

ISO 9000:2015-11 - Systémy managementu kvality - Základy a slovník

Tato definice dává prostor pro posouzení plánovaných činností a jejich výsledků jako

  • Méně efektivní
  • Velmi efektivní
  • 80 % efektivní atd.

Naopak to znamená, že činnost je skutečně efektivní pouze tehdy, pokud je plánovaný výsledek plně dosažen v požadované kvalitě.

Rozhodující je tedy to, co je uvedeno jako plánovaný výsledek: Pokud je například cílem 95% prevence vad, pak jsou efektivní ta opatření, která tohoto cíle dosáhnou. Pokud je cílem 98% prevence chyb, pak stejná opatření pravděpodobně nejsou dostatečně účinná. Účinnost opatření, které vede k plánovaným výsledkům, však nemá velký význam, pokud se nezohlední také jeho efektivita.

Autor
Ute Droege

DQS expertka pro systémy řízení kvality, dlouholetá auditorka a zkušená školitelka pro ISO 9001.

Loading...