Ein Chef spricht mit vier Mitarbeitern
Loading...

Certifikace systému

Mezinárodní normy, jako je ISO 9001 (řízení kvality) nebo ISO 14001 (environmentální management), stejně jako další soubory pravidel, kladou požadavky na konstrukci příslušných systémů řízení v organizacích. V případě systémové certifikace ověřuje nezávislý a autorizovaný orgán - certifikační společnost - zda byly tyto požadavky splněny.

audit-dqs-drei geschaeftsleute sind in einem gespraech und arbeiten mit hilfe eines tablets
Loading...

Postup posuzování shody zdravotnických prostředků

Certifikáty shody prokazují, že byly splněny určité požadavky, například požadavky normy. Příručka pro auditování systémů řízení ISO 19011 začíná tím, že hovoří o "objektivních důkazech", což jsou "údaje, [které] potvrzují existenci nebo pravdivost něčeho".

Ärzte gehen im Krankenhauskorridor
Loading...

Certifikace CE pro zdravotnické prostředky

Certifikace CE zdravotnických prostředků od společnosti DQS MED vám umožní využít neprobádaný potenciál na vyspělých trzích, a to díky požadovaným zkouškám a výrobkům, které jsou v souladu s předpisy. Zároveň zmírníte rizika a závazky týkající se odpovědnosti na vámi vybraných trzích.

zertifikatsvalidierung-about-dqs-ein mann arbeitet am laptop
Loading...

Ověřování platnosti certifikátu

Chcete si ověřit platnost certifikátu DQS?