Zviditelněte neviditelné

Pro vaši společnost je důležité vědět, zda jsou spolehlivě dodržovány dohody, předpisy nebo prováděna opatření, a to zaměstnanci nebo externími dodavateli. Jak to zkontrolovat, aniž byste na sebe upozornili? Utajený audit DQS vám diskrétně poskytne informace o tom, zda jsou vaše požadavky plněny. Díky tomu můžete spolehlivě odhalit slabá místa a pomocí vhodných opatření je odstranit.

Důkazy o účinnosti definovaných pravidel

Individuální postup přizpůsobený vašim potřebám

Diskrétní postup auditu

Vhodný doplněk k jiným systémovým auditům

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Co je utajený audit?

Utejený audity slouží vaší společnosti jako "tichá" kontrola, zda jsou vámi definovaná pravidla a opatření vhodná a účinná a zda jsou cíleně prováděna. Tyto audity se provádějí jako doplněk "běžných" auditů a zpočátku tajně. Získáte vyjádření, zda jsou vaše požadavky na kvalitu plněny, nebo zda je třeba zlepšit procesy, abyste skutečně dlouhodobě dosahovali požadovaných výsledků. Například v maloobchodním sektoru automobilového průmyslu tak utajený audity nabízejí příležitost zhodnotit faktory, jako jsou služby zákazníkům, budování značky a prezentace výrobků.

Business28.png
Loading...

Jak utajený audit funguje?

Utajený audit s vámi naplánujeme individuálně a na míru potřebám vaší společnosti. Máte například možnost systematicky a objektivně vyhodnotit cílené cíle v oblasti služeb zákazníkům, budování značky nebo prezentace produktů. Auditor DQS se přitom vžije do role vašich zákazníků.

Sami určíte, které aspekty budou v rámci utajeného auditu zkoumány. Mohou to být například reakce na telefonické hovory, aktivity na webových stránkách nebo poskytování služeb na místě - ze spolupráce s našimi auditory s praxí a zkušenostmi získáte maximální užitek.

Banking13.png
Loading...

Kolik stojí utejený audit?

Utajený audit plánujeme individuálně podle potřeb vaší společnosti. Z těchto důvodů nelze náklady na audit uvádět paušálně. Rádi vám vypracujeme individuální nabídku pro vaši společnost nebo organizaci.

Business2.png
Loading...

Co od nás můžete očekávat

  • Více než 35 let zkušeností s certifikací systémů řízení a procesů
  • Auditoři se silnými komunikačními dovednostmi
  • Vhled do vaší společnosti s přidanou hodnotou
Loading...

Vyžádejte si cenovou nabídku

Vaše místní kontaktní osoba

Rádi vám poskytneme nabídku na míru pro váš mystery audit.