Informace o certifikaci Climate Bonds

S certifikací Climate Bonds můžete investorům prokázat, že váš projekt přispívá k nízkoemisnímu hospodářství.

Přilákáte více investorů

Oslovíte větší mezinárodní publikum

Investoři mohou ušetřit za environmentální due diligence

Zlepšíte svou pověst

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Certifikace Climate Bonds

S rostoucím významem udržitelného financování roste tlak na investory, aby zohledňovali také environmentální, sociální a správní kritéria (ESG). Jedním z kritérií, které se stává stále důležitějším, je míra, v jaké projekt přispívá ke globálnímu oteplování. Certifikované klimatické dluhopisy jsou dluhopisy, jejichž aktiva a projekty přispívají k nízkoemisnímu hospodářství.

Emitenti, aby získali certifikaci pro své dluhopisy, musí zapojit schváleného ověřovatele - například DQS. Ověřovatel zajistí, že aktivum splňuje požadavky standardu klimatických dluhopisů.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Wer darf zertifizieren
Loading...

Kdo může požádat o certifikaci klimatických dluhopisů?

O certifikaci musí požádat organizace, která dluhopis vydává. Může to být jakákoli organizace, která se snaží financovat nebo refinancovat nízkoemisní projekty, například realizátoři projektů, veřejné služby, výrobci originálních zařízení a banky.

Anforderungen
Loading...

Odvětvová kritéria

Program je v současné době k dispozici pro dluhopisy se zájmem o: Solární energie, větrná energie, geotermální energie, energie oceánů, vodní infrastruktura, nízkoemisní doprava a nízkoemisní stavebnictví. Další oborová kritéria se připravují.

Business28.png
Loading...

Proces

Identifikujte projekty a aktiva, která odpovídají příslušným oborovým kritériím, a určete, jakým způsobem lze využít výnosy.

Spolupracujte s DQS na plánování ověření ještě před vydáním dluhopisu. Prověříme relevantní informace a ve zprávě potvrdíme, že jsou splněny požadavky standardu klimatických dluhopisů.

Zašlete zprávu DQS Iniciativě pro klimatické dluhopisy. Po kladném vyhodnocení ze strany Iniciativy pro klimatické dluhopisy obdržíte certifikát a označení Certified Climate Bond.

Dluhopis je vydán.

Naplánujte druhé ověření u DQS do 24 měsíců od vydání dluhopisu a zašlete zprávu Iniciativě pro klimatické dluhopisy.

Každoročně podávejte zprávu investorům a Iniciativě pro dluhopisy v oblasti klimatu.

Banking13.png
Loading...

Kolik stojí certifikace klimatických dluhopisů?

Náklady na certifikaci klimatických dluhopisů závisí na typu a počtu projektů a aktiv. Rádi vám nezávazně vypracujeme individuální nabídku.

Business2.png
Loading...

Proč je DQS ideálním partnerem pro certifikaci Climate Bonds

  • Zkušení odborníci v oboru
  • Celosvětové, multikulturní odborné znalosti
  • Vysoká orientace na řešení a zaměření na zákazníka
  • Nabídky a služby šité na míru potřebám vaší společnosti

Loading...

Požádejte o cenovou nabídku

Váš místní kontakt

Rádi vám poskytneme individuální nabídku na certifikaci Climate Bonds.