Auditi dobavljača – veća sigurnost u lancu nabavke

Sigurnost u mrežama dobavljača postala je središnji ključ konkurentnosti. Auditi dobavljača važan su element u upravljanju dobavljačima u Bosni i Hercegovini. Auditi podupiru provedbu jedinstvenih korporativnih smjernica i osiguravaju transparentnost duž cijelog lanca nabavke. Oni stabiliziraju vaše interne procese i održivo poboljšavaju buduću održivost vaše firme.

Objektivni, razumljivi rezultati i značajna pomoć pri donošenju odluka

Ciljano prepoznavanje potencijalnih prilika i rizika

Ograničavanje rizika, pravna sigurnost i kvalificiranost

Kratkoročno olakšanje u slučaju internog manjka resursa

Business10.png
Loading...

Audit dobavljača - drugačiji pristup auditiranju u BiH

Audit dobavljača u Bosni i Hercegovini omogućuje vam da pojednostavite odabir i ocjenu novih ili postojećih dobavljača. Također vam omogućuje da identificirate prilike i rizike unutar vaše firme. Auditom ne ocjenjujemo samo organizacijsku i tehničku učinkovitost vaših vanjskih dobavljača, već pokazujemo i stepen ispunjenja dogovorenih procesa ili specifičnih zahtjeva.

Audit dobavljača, kao drugačiji pristup auditiranju, sa globalizacijom postaje sve važniji. Firme u sve većoj mjeri važne komponente svog lanca vrijednosti predaju vanjskim dobavljačima. Kao posljedica toga, upravljanje odnosima sa dobavljačima i znanje o trenutnoj uspješnosti dobavljača su od velike važnosti.

Drugi aspekt je predanost društvenoj odgovornosti poduzeća (CSR - corporate social responsibility). Auditi dobavljača u tom smislu služe za usporedbu tema održivosti relevantnih i neophodnih za vašu organizaciju s odgovarajućim pristupom i procesima vaših dobavljača. U tu svrhu razvijamo kriterije, metode i alate pojedinačno za vašu firmu koji su prikladni za audit društvene odgovornosti dobavljača.

Način auditiranja uspješnosti vaših vanjskih dobavljača proizlazi i iz konteksta sistema upravljanja kvalitetom u okviru dobro poznatog standarda ISO 9001:2015.

Prikaži više
Prikaži manje
Arrows17.png
Loading...

Koje vrste audita dobavljača postoje u BiH?

Auditi dobavljača u Bosni i Hercegovini mogu se podijeliti na audite procesa i audite usklađenosti. U sklopu audita procesa posebno se ocjenjuju operativne procedure i procesi. Ovdje je fokus na usklađenosti s prethodno deifinisanim procesima. U sklopu audita usklađenosti ispituje se stepen ispunjenja definisanih zahtjeva od strane dobavljača.

Auditi procesa mogu poslužiti i kao analiza slabih tačaka za vašu firmu, posebno u procjeni rizika. To se, na primjer, odnosi na uska grla u nabavci ili mogući propust dobavljača. Osim toga, auditiranje i evaluacija potencijalnih novih dobavljača dobar je način da ih kvalificirate prema svojim zahtjevima za kupce i da stabilizirate vlastiti proizvodni proces.

Detaljan pristup procesima stvaranja vrijednosti dobavljača često otkriva nedostatke i prilike za poboljšanje. Mjere koje proizlaze iz toga daju vašoj firmi značajne konkurentske prednosti.

Auditi usklađenosti usredotočeni su na usklađenost s vašim regulatornim obvezama. Međutim, zahtjevi koji se odnose na pitanja održivosti kao što su ljudska prava i prava zaposlenika, sigurnost na radu ili zaštita okoline također su primjeri relevantni za tržište. Katalog zahtjeva može biti:

 • specifičan za kupca
 • vezan uz standard ili
 • zakonski
Prikaži više
Prikaži manje
Business11.png
Loading...

Zašto je audit dobavljača koristan za organizaciju u BiH?

Audit dobavljača rezultira mjerljivim prednostima za vašu firmu. To postaje vidljivo u područjima evaluacije dobavljača, odabira dobavljača, razvoja dobavljača te u kvaliteti i usklađenosti sa specifičnim specifikacijama. To vas stavlja korak ispred konkurencije.

Vaše koristi od audita dobavljača posebno su vidljive kroz visok nivo usmjerenosti na implementaciju. Rezultati audita dobavljača vode do objektivnih, razumljivih nalaza i značajne pomoći u donošenju odluka. To rezultira konkretnim poboljšanjima s dugoročnim prednostima.

Prednosti audita dobavljača proizlaze iz:

 • Individualno usklađeni katalozi kriterija i sistemi evaluacije
 • Metodičke i ponovljive procedure za ocjenu dobavljača
 • Ciljano prepoznavanje potencijalnih prilika i rizika
 • Ograničenje rizika, pravna sigurnost i kvalificiranost u odnosu na vaše klijente
 • Proces stalnog poboljšavanja odnosa sa dobavljačima
 • Ciljana zaštita vlastitog proizvodnog procesa
 • Kratkoročno olakšanje u slučaju unutrašnjeg manjka resursa, nacionalnih i međunarodnih
 • Uspostavljanje dugoročnih, otpornih partnerskih mreža
Prikaži više
Prikaži manje
Sport3.png
Loading...

Koliko traje audit dobavljača u BiH?

Upravljanje dobavljačima je složeno. Ovisno o opsegu i dubini kataloga procjene, audit dobavljača može potrajati jedan dan ili nekoliko sedmica. Važnu ulogu igra i vaša odluka o učestalosti ponavljanja audita dobavljača.

Čim upoznamo vaše upravljanje lancem nabavke i vaše ideje, svoje planiranje precizno usklađujemo sa resursima i zahtjevima vaše firme. Na temelju toga, naši auditi nude osnovu za donošenje ispravnih odluka i provedbu poboljšanja.

Prikaži više
Prikaži manje
Construction25.png
Loading...

Za koje standarde auditi dobavljača nisu dozvoljeni?

Auditi dobavljača se ne spominju u pravilima certifikacije za IATF 16949 i VDA 6.X, odnosno ne primjenjuje se u vezi sa certifikacijskom kompanijom. To znači da nama kao DOS-u nije dozvoljeno da ponudimo takav audit i nije nam dozvoljeno da imenujemo auditora da to uradi.

Business28.png
Loading...

Kako izgleda proces audita dobavljača u BiH?

U prvom koraku razgovaramo o vašoj firmi, vašoj strukturi dobavljača i vašim ciljevima audita dobavljača. Stoga je naša ponuda individualno prilagođena zahtjevima i resursima vaše firme.

Detaljna priprema posebno je korisna za veće projekte kako bi se planirali rasporedi i provedba audita na lokacijama dobavljača. Planiranje također uključuje sučelja vaših dobavljača, i uključivanje vaših internih auditora.

Za provođenje audita koristi se DQS-ova globalna mreža auditora i stručnjaka tokom cijelog životnog ciklusa dobavljača. Naš veliki plus za vas: osim tehničkih kompetencija i stručnog znanja, naši auditori u Bosni i Hercegovini upoznati su i sa vašom kulturom i jezikom.

Nakon audita, rezultate vam detaljno prezentiramo na sastanku. Ti se rezultati također bilježe u smislenom izvještaju o auditu zajedno s preporukama za djelovanje.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta audit dobavljača u BiH?

Odlučujući aspekti

Trošak audita dobavljača ili niza audita dobavljača u Bosni i Hercegovini ovisi o nekoliko faktora. Jedan od faktora je opseg i dubina audita te kod koliko dobavljača želite provesti audit. Usredotočenost na nacionalne ili međunarodne audite također čini razliku.

Stoga se troškovi audita dobavljača ne mogu odrediti kao paušalni iznos. Kontaktirajte nas: rado ćemo izraditi individualnu ponudu za vašu firmu.

Prikaži više
Prikaži manje
Business2.png
Loading...

Šta možete očekivati od nas?

 • Auditori s iskustvom u industriji iz globalne DQS mreže koji poznaju vašu kulturu i vaš jezik
 • Vrijedni uvidi u upravljanje vašim dobavljačima
 • Više od 35 godina iskustva globalno i 20 godina iskustva u Bosni i Hercegovini u auditiranju procesa i certificiranju sistema upravljanja
 • Smisleni izvještaji o auditu uključuju preporuke za djelovanje
 • Lična podrška naših stručnjaka - u Bosni i Hercegovini, regionalno i globalno
 • Prilagođene ponude s fleksibilnim uslovima ugovora bez skrivenih troškova
Prikaži više
Prikaži manje
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu u DQS BiH

Vaša lokalna kontakt osoba u BiH

Rado ćemo vam poslati prilagođenu ponudu za audit dobavljača.