Učinkovito upravljanje klimom zahtijeva pripremu inventara stakleničkih plinova (GHG inventara) u skladu sa ISO 14064-1. Kvantifikacija direktnih i indirektnih emisija stakleničkih plinova (uključujući emisije CO2) je centralni zadatak koji može vezati značajne tehničke i ljudske resurse. Kompanije koje već imaju certificiran sistem upravljanja energijom u skladu sa međunarodnim standardom ISO 50001 mogu imati koristi od sinergije.

Loading...

Dva važna standarda za upravljanje klimom

 

Specifikacije ISO 14064-1

Specifikacije ISO 14064-1 pružaju smjernice za kvantitativno određivanje i izvještavanje o emisijama i uklanjanju stakleničkih plinova (GHG). Stoga pruža dobru osnovu za efikasno upravljanje klimom u kompanijama. Specifikacija je dio ISO 14064 serije standarda i temeljito je revidirana 2018. Ključna inovacija je kvantifikacija indirektnih emisija stakleničkih plinova.

ISO 14064-1:2018 - Specifikacije sa smjernicama na organizacijskom nivou za kvantificiranje i izvještavanje o emisijama i uklanjanju stakleničkih plinova.

Standard upravljanja energijom ISO 50001

Internacionalni standard ISO 50001 specificira zahtjeve za sistem upravljanja energijom (EnMS). Istovremeno, daje formalne smjernice o njegovoj implementaciji u Anexu A. ISO 50001 je prošao sveobuhvatnu reviziju 2018. godine. Između ostalog, uvedena je zajednička osnovna struktura svih novijih ISO standarda sistema upravljanja (Struktura visokog nivoa - HLS). Osim toga, u toku revizije urađene su dopune i pojašnjenja odlomaka teksta iz prethodne verzije iz 2011. godine. Osim toga, uvedeni su novi koncepti, npr. "normalizacija".

Standard je primjenjiv na sve korporativne aktivnosti koje utiču na performanse vezane za energiju. Fokusira se na kontinuirano poboljšanje energetske efikasnosti ili smanjenje potrošnje energije. Međutim, ne fokusira se eksplicitno na korištenje obnovljive energije.

ISO 50001:2018 - Sistemi upravljanja energijom - Zahtjevi sa uputama za upotrebu

Upravljanje energijom - Početna tačka za upravljanje održivošću

S obzirom na temu održivosti, za kompanije se pojavljuje hijerarhija različitih oblasti upravljanja. Uzeti zajedno, oni mogu formirati neku vrstu integrisanog sistema upravljanja održivošću. To je zato što sistem upravljanja energijom u skladu sa ISO 50001, sa fokusom na energetsku efikasnost, može biti polazna tačka i dio efikasnog sistema upravljanja klimom, npr. duž ISO 14064 serije standarda.

Implementacija upravljanja klimom je zauzvrat ugrađena u holističku aktivnost održivosti u smislu korporativne društvene odgovornosti (CSR), koja je pogodna za kompanije svih vrsta i nadilazi upravljanje okolinom, na primjer. U okviru ovog sistema upravljanja, EnMS kompanije može prvenstveno preuzeti ulogu „dobavljača podataka“ za GHG.

Gdje su sinergije između ISO 14064-1 i ISO 50001?

Da bi se identifikovale sinergije između specifikacije i standarda za kompanije koje koriste standard, potreban je kratak pregled zahtjeva koje ISO 14064-1 nameće na pripremu bilansa stakleničkih plinova, a koji mogu biti relevantni u odnosu na ISO 50001:

  • Organizacione granice: Poglavlje 5.1 specifikacije odnosi se na definiciju organizacionih granica neophodnih za ispravnu kvantifikaciju. Ovo također uključuje izvore i ponore stakleničkih plinova koji se nalaze izvan organizacije, odnosno u finansijski ili operativno kontrolisanim organizacijama ili u učešću organizacije koja podnosi izvještaj.
  • Granice izvještavanja: Poglavlje 5.2 bavi se definicijom granica izvještavanja organizacije. Ovo uključuje identifikaciju svih direktnih i indirektnih emisija i uklanjanja stakleničkih plinova. Poglavlje 5.2.4 poziva na njihovu klasifikaciju u kategorije, uključujući diferencijaciju prema vrsti emisije (antropogene, biogene, itd.).
  • Kvantifikacija emisija GHG: Poglavlje 6.1 sadrži zahtjeve za kvantifikaciju emisija i uklanjanja GHG. Kvantifikacija zahtijeva identifikaciju i dokumentaciju relevantnih izvora i ponora stakleničkih plinova i njihovu kategorizaciju (vidi poglavlje 5.2). Za kvantifikaciju, kompanija mora primijeniti odgovarajući pristup. Drugim riječima: proces za prikupljanje primarnih i sekundarnih podataka i određivanje emisija GHG iz izvora ili uklanjanja GHG iz ponora.
iso-14064-1-ghg-inventories-dqs-whitepaper-free.png
Loading...

ISO 14064-1 - Staklenički plinovi

Objašnjavamo standard

Više vrijednih znanja o standardu i smjernicama dostupno je u našem besplatnom Bijelom papiru.

O autoru: Altan Dayankac je DQS auditor i traženi stručnjak za brojne teme održivosti.

ISO 50001 - Podaci iz opsega EnMS

ISO 50001 definiše opseg EnMS-a kao "skup aktivnosti kojima se organizacija bavi kroz sistem upravljanja energijom". Napomena 1 o "izrazu" dodaje da EnMS može uključivati više granica, kao i transportne operacije. Međutim, u poglavlju 4.3 „Definisanje opsega“ postoji ograničenje u pogledu inventara GHG. U njemu se navodi: "Organizacija će osigurati da ima ovlaštenje za upravljanje svojom energetskom efikasnošću, upotrebom energije i potrošnjom energije u okviru opsega i granica." Ove granice postavlja sama kompanija. Znači:

"Sinergije između ISO 14064-1 i ISO 50001 odnose se na prikupljanje energetskih podataka, a time i na emisije stakleničkih plinova na nivou organizacije."

Međutim, ne pravi se početna razlika u pogledu toga da li se podaci odnose na konvencionalnu ili obnovljivu energiju. Međutim, ovo je relevantno za inventar stakleničkih plinova. Podaci o emisijama stakleničkih plinova iz finansijski ili operativno kontrolisanih organizacija, iz investicija koje drži izvještajni entitet, i iz procesa uzvodno i nizvodno možda nisu obuhvaćeni ISO 50001. Standard također ne uključuje zahtjeve za pružanjem podataka koji bi mogli poslužiti kao dokaz direktnog ili indirektnog GHG.

Koji energetski podaci su relevantni za GHG inverntar?

Podaci o energiji iz opsega sistema upravljanja energijom prema ISO 50001 podliježu zahtjevima za dokumentirane informacije (poglavlje 7.5.1). Ovo se primjenjuje kada su podaci o energiji "neophodni za djelotvornost sistema upravljanja energijom i za demonstriranje poboljšanja u performansama vezanim za energiju." Podaci relevantni za balansiranje stakleničkih plinova općenito će ispuniti ovaj zahtjev. Stoga, oni imaju veliku prednost što su ažurni, uporedivi sa prethodnim energetskim podacima i dostupni bukvalno "pritiskom na dugme". Uz podatke, EnMS daje i bilans GHG sa identifikacijom i dokumentacijom odgovarajućih izvora GHG i njihovu klasifikaciju u kategorije – u dijelu koji se odnosi na sistem upravljanja energijom.

Od upravljanja energijom do ugljičnog otiska

Sistem upravljanja energijom prikuplja podatke vezane za energiju kako bi povećao energetsku efikasnost i smanjio troškove ili potrošnju energije. Fokus je na podacima prikupljenim mjernom opremom u oblasti tzv. SEU (Značajni utrošak energije). Skraćenica SEU označava lokacije na kojima korištenje energije čini značajan dio potrošnje energije i gdje shodno tome postoji veliki potencijal za poboljšanje u smislu energetskih performansi. Prema standardu, ovo se odnosi na "postrojenja/lokacije, sisteme, procese ili objekte". Značajnost koju je kompanija utvrdila za EnMS će se generalno poklapati sa značajnošću za njen inventar stakleničkih plinova, što znači da nema potrebe za procjenom materijalnosti u ovom pogledu.

Podaci dostupni iz EnMS-a mogu biti, s jedne strane, podaci o potrošnji iz kupovine energije, tj. kupljena energija vezana za mrežu, npr. električna energija, para, grijanje ili hlađenje (uzvodno, indirektne emisije). To također mogu biti podaci koji se odnose na direktne emisije iz kompanije. Primjeri uključuju stacionarnu ili mobilnu opremu itd. Tada su već uspostavljeni odgovarajući procesi, oprema i metode za prikupljanje podataka o ovim aktivnostima. To znači značajnu uštedu resursa. Samo izbor kvantifikacionog pristupa koji stoji iza toga još treba da bude objašnjen i dokumentiran.

Podaci o energiji iz prošlih godina dostupni u nizu dokumentiranh informacija mogu olakšati odabir takozvane "historijske bazne godine" na koju bi se trebao odnositi trenutni bilans GHG. Ovi "historijski" podaci moraju biti reprezentativni i provjerljivi, što EnMS može osigurati za svoj opseg.

Zaključak - Održivo upravljanje energijom sa ISO 50001

Sistem upravljanja energijom prema ISO 50001 može biti polazna tačka za efikasno upravljanje klimom. Može biti poluga u borbi protiv globalnog zagrijavanja, što bi zauzvrat trebalo smatrati dijelom holističkog, integrisanog sistema upravljanja održivošću. Kompanije koje već imaju certificirani sistem upravljanja energijom stoga mogu imati koristi od sinergije, npr. u pripremi inventara stakleničkih plinova u skladu sa ISO 14064-1.

Od dokumentiranih informacija koje zahtijeva standard za upravljanje energijom, mogu se koristiti svi bitni energetski podaci iz njegovog opsega. Podaci, koji se mogu preuzeti "pritiskom na dugme", sadrže i informacije o identifikaciji i dokumentaciji odgovarajućih izvora stakleničkih plinova i njihovoj klasifikaciji u kategorije. Ključna prednost je što su procesi, oprema i metode za prikupljanje podataka o aktivnostima već uspostavljeni, što može uštedjeti resurse prilikom pripreme inventara GHG. Još jedna prednost može biti korištenje dokumentiranih informacija EnMS-a za izbor "historijske bazne godine".

Gledajući cijeli lanac vrijednosti, sistem upravljanja energijom bilježi direktne emisije (Oseg 1 GHG Protokola stakleničkih plinova) i indirektne kupljene emisije (Oseg 2 GHG). Podaci o uzvodnim i nizvodnim emisijama (Oseg 3 GHG) nisu potrebni prema ISO 50001.

DQS - Stručnjak na vašoj strani

Mi, njemački registrar za certifikaciju sistema upravljanja (DQS), specijalizirani smo za pružanje vrijednih impulsa na osnovu naše sveobuhvatne tehničke, regulatorne i industrijske ekspertize, koje možete koristiti za daljnji razvoj vašeg sistema upravljanja i povećanje učinka vaše kompanije. Na taj način vaš sistem upravljanja postaje temelj vašeg uspjeha.

Naši auditi čine dobre stvari još boljim - i tako se mjerimo svaki dan. Štaviše, činimo vaš uspjeh vidljivim ne samo u upravljanju klimom. DQS certifikati su međunarodno priznati. Ovo stvara povjerenje, kako interno tako i izvan vaše kompanije.

fragen-antwort-dqs-fragezeichen auf wuerfeln aus holz auf tisch
Loading...

Rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja

Molimo kontaktirajte nas.
Bez obaveza i besplatno.

Autor
Altan Dayankac

DQS proizvodni menadžer i expert za brojne teme održivosti, klime, okoline i zaštite na radu. Altan Dayankac svoju stručnost doprinosi i kao autor i prezenter u komisijama za zaštitu okoline i zdravlja i sigurnosti na radu, kao i na brojnim stručnim događajima.

Loading...