Riječ efikasnost je definisana u međunarodnom standardu ISO 9000 na sljedeći način:

"Odnos između postignutog rezultata i korištenih resursa".

ISO 9000:2015-11 - Sistemi upravljanja kvalitetom - Osnove i riječnik

Stoga je efikasnost – u kontekstu upravljanja kvalitetom – nivo isplativosti, na primjer, mjere. Dakle, ne radi se samo o postizanju planiranog rezultata, već i o tome da se to učini što efikasnije, na primjer u cilju uštede resursa.

Što se tiče mjera za povećanje efikasnosti, međutim, mora se imati na umu da, iako ove mjere mogu biti uspješne unutar definisanog okruženja, mogu proizvesti dodatne troškove negdje drugdje, sa rezultatom da ukupna efikasnost može čak i opasti.

Pretpostavimo da je materijal koji je prethodno korišten u proizvodnji proizvoda zamijenjen materijalom koji košta otprilike isto, ali je mnogo lakši za obradu. Ovo kompaniji štedi vrijeme i novac. Međutim, ako ovaj materijal uzrokuje znatno skuplje odlaganje godinama kasnije na kraju životnog ciklusa proizvoda, to treba uključiti u kalkulaciju efikasnosti.

Druga značenja efikasnosti javljaju se, na primjer, u oblastima statistike, informacionih tehnologija i energije. Efikasnost u oblasti upravljanja energijom podrazumijeva ekonomičnu upotrebu energije. Međutim, ne radi se o klasičnoj uštedi energije, već o odnosu korisne i isporučene energije. Vrijednost ovog omjera, koji se naziva i "efikasnost", uvijek je manja od 1 iz fizičkih razloga.

Autor
Ute Droege

DQS expert za sisteme upravljanja kvalitetom, dugogodišnji auditor i iskusni trener za ISO 9001.

Loading...