CARA - Aplikacija Zajednički audit izvještaj

CARA je aplikacija zasnovana na pretraživaču koju je razvio IATF (Međunarodna radna grupa za automobile) za usklađivanje audit dokumentacije, a koristi se od 1. januara 2021. Do tada su dokumentaciju pojedinačno obrađivala međunarodna tijela za certifikaciju.

Uz CARA, svi IATF auditori širom svijeta sada moraju koristiti zajedničku dokumentaciju za svoje audite u skladu sa automobilskim standardom IATF 16949. Audit dokumenti se sada kreiraju, uređuju, čuvaju i koriste na standardizovan način - nezavisno od odgovarajućeg certifikacijskog tijela.

Kao aplikacija zasnovana na pretraživaču, CARA ne zahtijeva nikakav dodatni softver. Nije povezan sa serverom ili oblakom. Podaci se pohranjuju isključivo u internu bazu podataka pretraživača korisnika, što omogućava korištenje van mreže. Zauzvrat, korisnik može raditi samo sa ovim jednim pretraživačem. CARA se fokusira na planiranje audita i upravljanje neusklađenostima, odnosno na rješavanje i komuniciranje o neusklađenostima.

Ako želite saznati više o alatu za audit dokumentaciju CARA, pročitajte ovdje.

Napomena: Članovi IATF-a su svi glavni proizvođači i dobavljači automobila u Evropi i SAD-u.

Autor
Ute Droege

DQS expert za sisteme upravljanja kvalitetom, dugogodišnji auditor i iskusni trener za ISO 9001.

Loading...