Sa preko 230.000 auditiranih lokacija, Sedex SMETA je jedan od najčešće korištenih koncepata audita društvene odgovornosti u svijetu. Kako bi ispunio promjenjiva očekivanja korisnika, Sedex je revidirao svoju metodologiju SMETA audita. Nova verzija, SMETA 6.0, objavljena je početkom aprila. U ovom članku saznajte šta se mijenja za korisnike.

Šta je SMETA 6.0?

Kao i njegov prethodnik SMETA 5.0, SMETA 6.0 je koncept audita koji opisuje kako provoditi društvene audite na osnovu ETI osnovnog koda na vjerodostojan i sveobuhvatan način. Kao jedna od najčešće korištenih metodologija društvenog audita u svijetu, SMETA igra ključnu ulogu u stvaranju transparentnosti u lancu nabavke i omogućavanju odgovornog izvora. SMETA auditi se fokusiraju na uslove rada i zdravlje i sigurnost na radu, a opciono na aspekte okoline i poslovnu etiku.

Kako Sedex metodologiju prihvaća sve više kupaca, a rezultati audita u Sedex bazi podataka mogu se dijeliti s više kupaca u isto vrijeme, objedinjena metodologija smanjuje teret audita za dobavljače.

Da li DQS već nudi društvene audite prema SMETA 6.0?

Da. DQS CFS GmbH je član Sedex Asocijacije grupe auditora. Naši auditori su opsežno obučeni za primjenu SMETA metodologije. Zahvaljujući našoj svjetskoj mreži auditora, možemo rasporediti lokalne auditore gotovo svuda.

Šta je novo u SMETA 6.0?

Obzirom da je SMETA bazirana na ETI Baznom kodu koji nije pretrpio velike promjene posljednjih godina, promjene u SMETA 6.0 su ograničene: struktura i osnovni principi prethodne verzije ostaju nepromenjeni. Stoga dobavljači koji su već ispunili zahtjeve SMETA 5.0 ne bi trebali imati poteškoća pri prelasku na 6.0.

Ipak, postoje neke promjene u novoj verziji koje su važne i za dobavljače i za kupce:

  • Kako bi se što bolje prikazali uslovi rada za privremene radnike, kreiran je dodatni vodič o privremenom radu.
  • Odjeljak 0.A – Ljudska prava: Potpuno novi odjeljak posvećen je poštovanju ljudskih prava u poslovnoj praksi. SMETA audit će od sada ispitivati u kojoj mjeri je kompanija posvećena poštovanju ljudskih prava i aktivno osigurava njihovo poštovanje. Ovo ne uključuje samo prava zaposlenih u kompaniji, već i prava lokalnog stanovništva i drugih zainteresovanih strana čija ljudska prava mogu biti ograničena korporativnim aktivnostima. Međutim, SMETA 6.0 nije sveobuhvatan audit ljudskih prava – radi se o provjeri da li je poštovanje ljudskih prava usidreno u sistemu upravljanja.
  • Indikatori dobre prakse sada su uključeni u svaki odjeljak kako bi se osiguralo da audit izvještaji pružaju informacije ne samo o neusklađenostima već i o dobrim praksama.
  • Odjeljak 8 – Redovno zapošljavanje uključuje skup novih kriterija  audita koji se odnose na zapošljavanje. Cilj novih kriterija je stvaranje veće transparentnosti o položaju radnika na određeno vrijeme i radnika po ugovoru.
  • Poglavlje o poslovnoj etici je temeljno revidirano. Dok su u verziji 5.0 svi komentari koje je dao auditor i dalje trebali biti klasifikovani kao zapažanja ("Zapažanja") umjesto odstupanja ("Neusklađenosti"), u verziji 6.0 neispunjavanje kriterija automatski rezultira odstupanjem. Fokus ovog poglavlja je na sprečavanju mita, korupcije i prevare, kao i na poštivanju zakona.

Kada SMETA 6.0 stupa na snagu?

SMETA 6.0 je objavljena početkom aprila 2017. Od juna 2017. SMETA 5.0 više neće biti dostupna. Kako biste osigurali da vaši klijenti i dalje prepoznaju rezultate audita u budućnosti, preporučujemo nadogradnju na verziju 6.0 što je prije moguće.

Gdje mogu naći relevantne dokumente?

SMETA smjernice su podijeljene u dva dijela: jedan dio opisuje metodologiju audita ("Smjernice najbolje prakse" - „Best Practice Guidance“ – BPG), dok se drugi dio bavi kriterijima evaluacije. Oba dokumenta mogu se preuzeti besplatno i bez registracije sa Sedex početne stranice nakon objavljivanja. Sedex audit izvještaj i predlošci akcionog plana također su dostupni za preuzimanje.

Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je voditelj marketinga i komunikacija za segmente održivosti i sigurnosti hrane. Također je auditor za eksterni audit izvještaja o održivosti. Njegove oblasti interesovanja uključuju upravljanje održivošću, održive nabavke i digitalizaciju audit pejzaža.

Loading...