Želite promijeniti certifikacijsko i/ili notificirano tijelo, ali kako? Naš pristup korak po korak može vam pomoći.

Otkrijte nepoznata blaga u svojoj kompaniji promjenom svog certifikatora i/ili vašeg notificiranog tijela
Postoji mnogo razloga koji motivišu certificirane proizvođače medicinskih uređaja da promijene svoje certifikacijsko tijelo i/ili svoje notificirano tijelo. Na primjer, ponuđene usluge ne pokrivaju sve vaše zahtjeve tržišta ili kvalitet izvršenja pružene usluge ne ispunjava vaša visoka očekivanja ili postojeći potencijali koji proizlaze iz certifikacije vašeg sistema upravljanja i koji služe kao stalni pokretač poslovnog razvoja i rasta nisu eksploatisani.

Podižite ovo blago zajedno sa DQS-Medizinprodukte GmbH
Kod nas imate na raspolaganju međunarodno priznatog partnera sa opsežnom ekspertizom za medicinske uređaje, koji također nudi širok spektar usluga vezanih za audit sistema upravljanja i odobrenja proizvoda putem opsežne globalne DQS mreže. Dostupan je i širok spektar kurseva i seminara. Sa simbolom DQS-MED certifikata imate priliku promovisati svoj certifikat i pozitivno se pozicionirati na tržištu.

Kako inicirate ovaj proces?
U osnovi, uvijek postoji mogućnost da DQS Medizinprodukte GmbH izdaje vlastite certifikate na osnovu postojećih certifikata drugih akreditiranih certifikacijskih i/ili notificiranih tijela. U osam faza koje su detaljnije opisane u nastavku, detaljnije su objašnjeni minimalni zahtjevi koje treba poštovati u tom pogledu. Sa našim faznim modelom želimo garantovati jednostavno i glatko preuzimanje i izbjeći vrijeme bez certifikata za vas.

DQS MED korak po korak pristup glatkom transferu

1. Kontakt
- Obavještavamo vas o svim potrebnim koracima za prenos vaših certifikata
- Dobit ćete informacije o dokumentima i dokazima koje treba dostaviti kako biste osigurali nesmetan prijenos
- Po potrebi možemo sa vama razgovarati i o opštim uslovima na ličnom sastanku

2. Dostava dokumenata
- Kopije vaših certifikata
- Izvještaji o posljednjem ciklusu certifikacije
- Ako je primjenjivo, izvještaji o odstupanjima, izvještaji o incidentima, opozivi
- Vaši osnovni podaci (MA, lokacije, proizvodi, itd.)

3. Ocjena dokumenata i priprema individualne ponude
- Na osnovu dokaza koje ste dostavili, dobit ćete ponudu koja pokazuje obim i troškove prenosa
- Ako ponuda bude prihvaćena, krenut ćemo u sledeću fazu
- Naš ugovor o promjeni Prijavljenog tijela, obavezan je dio novog poslovnog odnosa za direktne procjene (93/42/EEC)

4. Potvrda narudžbe
- Primit ćete potvrdu narudžbe od nas, u kojoj je imenovan auditor određen za vas

5. Procjena na licu mjesta od strane auditora
- Naš auditor će koordinirati planiranje audita s vama i izvršiti audit u vašim prostorijama
- Audit se može vršiti i odvojeno od redovnih datuma audita.

6. Pregled rezultata audita
- DQS Medizinprodukte GmbH pregleda audit dokaze koje je dostavio auditor i odlučuje o izdavanju certifikata.

7. Izdavanje DQS-MED certifikata
- U slučaju promjene certifikacijskog ili notificiranog tijela u toku ponovljenog audita, dobit ćete certifikat sa novim rokom. U slučaju nadzornih ili "privremenih" audita, izdat ćemo vam certifikat sa preostalim rokom vašeg starog certifikata.

8. Redovni nadzor
- Audit vašeg sistema upravljanja ili odobrenih proizvoda će se odvijati najmanje jednom godišnje u poznatim ciklusima (tri ili pet godina).

Ne ustručavajte se da nas uključite u svoju odluku. Dozvolite nam da zajedno podignemo vaše blago.

Autor
Michael Bothe

Michael Bothe je na čelu odbora za odluke o certifikaciji za Aktivne medicinske uređaje, a također je i vodeći auditor. Također je uključen u standardizaciju u njemačkom institutu za standardizaciju (DIN) i njemačkoj komisiji za elektrotehniku, elektronsku i informatičku tehnologiju (DKE) i koordinira aktivnosti kontinuirane edukacije kupaca. Njegovi interesi uključuju integrisane audite kao i optimizaciju procesa procedura ocjenjivanja usklađenosti.

Loading...