Nakon što ste već mogli prvi put pogledati novu verziju IFS HPC standarda na DQS Forumu za korisnike za industriju kozmetike i robe široke potrošnje, revizija je sada službeno završena: verzija 2 IFS HPC standarda objavljena je 13. aprila, 2016.

Nova verzija IFS standarda stupa na snagu 1. oktobra 2016. Od oktobra 2016. do 1. januara 2017. godine, certificirane lokacije i dalje imaju izbor da koriste verziju 1 ili verziju 2 kao osnovu za certifikaciju. Od 1. januara 2017. tada će biti mogući samo auditi verzije 2.

Značajne izmjene

Verzija 2 IFS HPC standarda donosi neke značajne promjene za certificirane lokacije. To uključuje prilagođeni sistem bodovanja i preformulisanje i restrukturiranje određenih zahtjeva. Sveukupno, broj zahtjeva je povećan za 15 (ukupno 237).

Jedna od najvažnijih promjena je uvođenje novog poglavlja o odbrani proizvoda. Odbrana proizvoda odnosi se na zaštitne mjere za sprječavanje namjerne kontaminacije ili falsifikovanja biološkim, hemijskim, fizičkim ili radioaktivnim supstancama. Međutim, ovo poglavlje postaje dio audita samo ako

  • Certificirana lokacija proizvodi svoje proizvode u zemlji u kojoj je odbrana proizvoda regulisana zakonom ili izvozi u tu zemlju, ili
  • Određeni zahtjevi kupaca koji se odnose na odbranu proizvoda su ispunjeni

Novina je i pet zahtjeva koji se odnose na outsourcing (gdje je relevantno) i potrebu za praćenjem svih kritičnih kontrolnih tačaka, što će u budućnosti biti kriterij za izbacivanje.

Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je voditelj marketinga i komunikacija za segmente održivosti i sigurnosti hrane. Također je auditor za eksterni audit izvještaja o održivosti. Njegove oblasti interesovanja uključuju upravljanje održivošću, održive nabavke i digitalizaciju audit pejzaža.

Loading...