Pozivamo Vas na kratak obilazak, tokom kojeg ćemo Vam predstaviti činjenice, brojke i podatke o našoj organizaciji.

U julu 2008. osnovan je DQS Medizinprodukte GmbH kao 100% podružnica DQS Holding GmbH, koji je već osnovan 1995. godine kao DQS Kompetentni centar za medicinske uređaje i odobren kao Notificirano tijelo (identifikacijski broj 0297) od strane ZLG (Centralno tijelo Njemačke Länder za zdravstvenu zaštitu u pogledu lijekova i medicinskih uređaja). DQS MED, skraćeno, je također akreditiran od strane Njemačkog tijela za akreditaciju (DAkkS) i Vijeća za standarde Kanade/Health Canada (SCC) za standard ISO 13485. Nudimo i procedure Programa jedinstvenog audita medicinskih uređaja (MDSAP) i Programa tehničke saradnje (TCP lll).

Worldmap with red dots to show office location across the world
Loading...

Naučite više o DQS MED

  • DQS Grupa
  • Činjenice, brojke i podaci