Od decembra 2018. godine, DQS CFS je službeno ovlašten za audit dobavljača lanca brze hrane McDonald's prema McDonald's-ovom sistemu upravljanja kvalitetom dobavljača (SQMS). Ovo omogućava da se dokaže da kvalitet ispunjava zahteve McDonald's SQMS.

Nakon opsežnog pregleda kvaliteta i učinka naših audita, McDonald's je sada odobrio DQS CFS kao globalno priznatu certifikacijsku organizaciju. Globalna DQS mreža ureda i audita je velika prednost u tom pogledu, jer omogućava DQS-u da provodi SQMS audite širom svijeta.

Dr. Thjis Willaert, direktor marketinga u DQS CFS, kaže: "Veoma smo zadovoljni što smo u mogućnosti da provodimo McDonald's SQMS audite. Ovo još jednom pokazuje da kompanije koje posluju na međunarodnom nivou doživljavaju DQS kao profesionalnog, renomiranog i visokokvalitetnog pružaoca usluga i povjeravaju nam takve osjetljive aspekte njihove posvećenosti kvalitetu."

McDonald's je tržišni lider u industriji brze hrane u Njemačkoj i jedan od najpriznatijih brendova u svijetu - pozicija gdje je sigurnost hrane glavni prioritet. Zbog toga se odluke vezane za porijeklo hrane donose s najvećom pažnjom. Trenutno McDonald's radi sa 154 evropska dobavljača kako bi opskrbio ukupno 7.300 restorana koji zapošljavaju 250.000 ljudi - samo u Evropi. Brojke poput ovih pokazuju da je za McDonald's od suštinskog značaja da isporuči kvalitet proizvoda koji je u skladu sa zahtjevima McDonald's-a i postojećim zakonima i propisima.

SQMS Audit - Kako funkcioniše

McDonald's koristi sistem upravljanja kvalitetom dobavljača kako bi specificirao zahtjeve za svoje dobavljače. Dobavljači mogu pokazati usklađenost sa zahtjevima SQMS-a tako što će proći potpuni SQMS audit ili biti auditirani u odnosu na SQMS dodatak uz GFSI-priznati certifikat kao što je IFS, BRC ili FSSC 22000.

Kroz ovaj audit, McDonald's može osigurati da se hrana proizvodi na osnovu funkcionalnog sistema upravljanja kvalitetom. Osim toga, kontrolna lista pomaže u uspostavljanju najboljih praksi i minimiziranju regionalnih odstupanja. Godišnje se od dobavljača traži da pokažu da ispunjavaju McDonald's-ove SQMS zahtjeve. McDonald's radi ruku pod ruku sa svojim dobavljačima na kontinuiranom poboljšanju auditorovih praksi i zadovoljstva kupaca.

Nezavisni SQMS auditi

Eksterni auditi pomažu u poboljšanju povjerenja u kvalitet i pružaju neutralan, nezavisan uvid u proizvodne pogone dobavljača. Kao jedna od vodećih kompanija za certifikaciju sistema upravljanja, kvaliteta i održivosti, dostupni smo McDonald's dobavljačima širom svijeta sa visoko kvalifikovanim auditorima.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner (ona) je službenica za istraživanje i komunikacije u oblasti održivosti i sigurnosti hrane. Na ovoj poziciji prati sva bitna dešavanja u ovom kontekstu i obavještava našu klijentelu u mjesečnom biltenu. Ona također moderira godišnju konferenciju Heroji održivosti.

Loading...