Skoro gotovo: Uspješno ste završili svoj prvi udaljeni audit. U ovom završnom dijelu naše serije članaka o udaljenim auditima, dajemo nekoliko konačnih savjeta o izvještavanju i praćenju udaljenih audita.

Ovo je završni dio serije članaka oudaljenim auditima od sedam dijelova:

Izvještavanje i praćenje se ne razlikuju značajno za udaljene audite. To znači da, baš kao i kod audita na licu mjesta, auditor mora napisati izvještaj u kojem su navedeni ključni nalazi kao što su neusklađenosti, dobre prakse, mogućnosti za poboljšanje itd.

Iako je naravno moguće snimiti web konferencije za dokumentiranje audita, ovaj snimak ne može zamijeniti audit izvještaj. Audio ili vizuelni snimci ne bi trebalo da se prave bez prethodne saglasnosti. Također se mora u pisanoj formi precizirati šta treba uraditi sa snimkom nakon audita (čuvanje, distribucija, sigurnost, brisanje).

Za potrebe dokumentacije, preporučuje se evidentiranje trajanja i učesnika web konferencija. Ova funkcija je uključena u većinu aplikacija. Učesnici se moraju složiti sa ovim.

Budući da razgovori na web konferencijama mogu dovesti do nesporazuma, subjekti audita trebaju imati priliku da pregledaju audit izvještaj i potvrde da izvještaj odražava ono što se dogodilo tokom audita.

Kada je izvještaj konačan, audito mora potvrditi da je izbrisao sve povjerljive dokumente, slike, snimke itd., u skladu s prethodno dogovorenim pravilima.

Završimo ovu seriju članaka s možda najvažnijim savjetom od svega: Sjetite se da smo u drugom dijelu raspravljali da se procjena rizika mora izvršiti prije udaljenog audita kako bi se osiguralo da je udaljeni audit dovoljan za tu svrhu. Nakon audita, odluka o udaljenom auditu mora biti ocijenjena. Ako postoji bilo kakva sumnja u efikasnost procesa udaljenog audita, mora se razmotriti audit na licu mjesta.

Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je voditelj marketinga i komunikacija za segmente održivosti i sigurnosti hrane. Također je auditor za eksterni audit izvještaja o održivosti. Njegove oblasti interesovanja uključuju upravljanje održivošću, održive nabavke i digitalizaciju audit pejzaža.

Loading...