EU - Regulativa medicinskih uređaja 2017/745 (MDR).

Za postupak ocjenjivanja usklađenosti prema MDR-u, troškovi se obračunavaju pojedinačno po satu, uzimajući u obzir veličinu kompanije, broj lokacija i složenost proizvoda.

Satnice od 1. marta 2023. za usluge DQS Medizinprodukte GmbH u Njemačkoj su sljedeće, plus zakonski PDV:

Loading...
MDR einreichen
Loading...

CE Označavanje

Želite li saznati više o odobravanju medicinskih sredstava za prodaju ili distribuciju u Evropskom ekonomskom prostoru?

Autor
Szymon Kurdyn
Rukovodilac notificiranog tijela

Proizvodni menadžer ISO 13485

Szymon.Kurdyn@dqs-med.de

Loading...