Važan certifikat za proizvođače komponenti za hranu

Kako bi osigurali sigurnost i kvalitet svojih proizvoda, proizvođači aditiva za hranu za životinje mogu dobiti certifikat prema FAMI-QS. Sa transparentnim specifikacijama kvaliteta, standard osigurava visok nivo sigurnosti proizvoda za komponente hrane za životinje i doprinosi uzgoju zdravih i produktivnih životinja.

Više sigurnosti u lancu hrane

Efikasnije upravljanje procesima

Više sigurnosti i kvaliteta proizvoda

Visok nivo povjerenja kupaca

Business10.png
Loading...

FAMI-QS certifikacija - za visok nivo sigurnosti hrane

FAMI-QS standard je razvijen kako bi se osigurala sigurnost, kvalitet i usklađenost sa zakonskim smjernicama u proizvodnji hrane za životinje. Cilj standarda je osigurati da samo sigurna i zakonski usklađena smjesa hrane stigne na tržište.

Standard je zasnovan na visokoj strukturi ISO standarda. Standard je razvio FAMI-QS Asbl, neprofitna organizacija koja promoviše jedinstvene standarde hrane za životinje i ima za cilj minimiziranje potencijalnih higijenskih rizika u proizvodnji hrane za životinje

Prikaži više
Prikaži manje
Ecology11.png
Loading...

Za koje kompanije je prikladna FAMI-QS certifikacija?

Glavna ciljna grupa standarda FAMI-QS uključuje proizvođače i trgovce specijalnim sastojcima hrane za životinje. Certifikacija se može primijeniti na cijeli lanac nabavke, od proizvodnje do trgovine specijalnim sastojcima za hranu za životinje.

Specijalni sastojci hrane za životinje koriste se za optimizaciju svojstava hrane za životinje. Konačno, oni su sastojci za hranu za životinje koji se posebno dodaju i ne bi bili prirodno prisutni u hrani. Tipični primjeri uključuju vitamine, aminokiseline, antioksidanse i konzervanse. Prema FAMI-QS, komponente za specijalnu hranu za životinje mogu se dobiti bio-obradom, ekstrakcijom, rudarstvom ili hemijskom sintezom.
Certificirani proizvođači su navedeni na web stranici FAMI-QS Absl.

Prikaži više
Prikaži manje
Business11.png
Loading...

Struktura standarda

FAMI-QS standard je zasnovan na strukturi visokog nivoa za sisteme upravljanja

Sljedeće stavke su dio audita za FAMI-QS certifikat:

  • HACCP - Postoji li sistem za analizu opasnosti?
  • Monitoring – Koje mjere se koriste za praćenje i kontrolu procesa?
  • Transparentnost - Kako se postiže transparentnost u proizvodnji?
  • Procesni pristup - Koji procesi se implementiraju i kako?
  • Usklađenost - Da li se poštuju zakonski zahtjevi?
Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Kako funkcioniše FAMI-QS certifikacija?

U prvom koraku ćete sa nama razgovarati o vašoj kompaniji, vašem sistemu upravljanja i ciljevima certifikacije. Na osnovu toga, odmah ćete dobiti detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Posebno za veće projekte certifikacije, sastanak planiranja je vrijedna prilika da upoznate svog auditora, kao i da razvijete individualni program audita za sva uključena odjeljenja i lokacije.
Predaudit također nudi mogućnost da se unaprijed identifikuju potencijali za poboljšanje, kao i prednosti vašeg sistema upravljanja. Obje usluge su opcionalne.

Certifikacijski audit počinje analizom sistema (faza 1 audita) i ocjenom vaše dokumentacije, ciljeva, rezultata pregleda menadžmenta i internih audita. U ovom procesu utvrđujemo da li je vaš sistem upravljanja dovoljno razvijen i spreman za certifikaciju.
U sljedećem koraku (faza 2 audita), vaš DQS auditor procjenjuje učinkovitost svih procesa upravljanja na lokaciji. Na završnom sastanku će vam pružiti detaljnu prezentaciju rezultata i mogućih potencijala za poboljšanje vaše kompanije. Po potrebi će se dogovoriti akcioni planovi.

Nakon certifikacijskog audita, rezultate ocjenjuje nezavisni certifikacijski odbor DQS-a. Primit ćete audit izvještaj koji dokumentuje rezultate audita. Ako su ispunjeni svi zahtjevi standarda, dobit ćete međunarodno priznati certifikat.

Certifikat važi najviše tri godine. Ponovna certifikacija se provodi blagovremeno prije isteka kako bi se osigurala kontinuirana usklađenost sa primjenjivim zahtjevima standarda. Nakon usklađenosti, izdaje se novi certifikat.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta FAMI-QS certifikacija?

Cijena FAMI-QS certifikacije ovisi, između ostalog, o veličini vaše kompanije i složenosti vaših procesa. Sa zadovoljstvom ćemo Vam dati individualnu ponudu za Vašu kompaniju bez obaveza.

Business2.png
Loading...

Zašto kompanija treba da dobije FAMI-QS certifikat od DQS-a?

  • Opsežno poznavanje industrije hrane za životinje
  • Iskusni auditori sa visokim nivoom stručnosti
  • Lične kontakt osobe na više od 80 lokacija širom svijeta
  • Profesionalna podrška i van audita
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu

Vaša lokalna kontakt osoba

Bit će nam drago da Vam pružimo prilagođenu ponudu za FAMI-QS certifikaciju.