Dokažite svoju profesionalnost - sa EN 16636 certifikatom

Kako bi se održao visok kvalitet i sigurnost kontrole štetočina u Evropi, uveden je certifikat EN 16636. Profesionalni pružaoci usluga mogu biti podvrgnuti auditu prema ovom standardu i na taj način dokazati svoju stručnost na transparentan i sljedljiv način.

Dokaz o profesionalnom upravljanju štetočinama

Garancija visokog nivoa kvaliteta

Dobrobit životinja i usklađenost sa životnom sredinom

Povećano povjerenje kupaca

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Certifikacija prema EN 16636 - veća sigurnost u kontroli štetočina

Standard EN 16636 je prvi put objavljen u martu 2015. od strane Evropskog komiteta za standardizaciju (CEN) nakon više od tri godine preliminarnog rada. Standard je razvijen da potakne profesionalizaciju evropske industrije upravljanja štetočinama. Certifikacija prema EN 16636 omogućava kompanijama za kontrolu štetočina da pokažu svoju stručnost i kvalitet.

Standard se sastoji od dva centralna dijela:

  • Zahtjevi za procese kontrole štetočina.
  • Zahtjevi za profesionalnu kompetentnost osoblja ili menadžmenta.

Prevashodni ciljevi standardizacije su veća sigurnost za potrošače i zaštita životne sredine.

Prikaži više
Prikaži manje
Zielgruppe
Loading...

Za koje kompanije je važan EN 16636?

EN 16636 je namijenjen komercijalnim kompanijama za kontrolu štetočina koje provode procjene, preventivne mjere, konsultantske usluge i stvarne mjere. EN 16636 nije usmjeren na pružaoce usluga koji nude rješenja za zaštitu ratarskih usjeva. Također se ne odnosi na pružatelje usluga rutinskog čišćenja i dezinfekcije.

Gesetze
Loading...

Važne komponente standarda EN 16636

EN 16636 opisuje standardnu proceduru za analizu uzroka, analizu rizika, postavljanje mjera i izvještavanje kompanija za kontrolu štetočina.

Izbor pružalaca usluga certificiranih prema EN 16636 može biti koristan za certificirano upravljanje kvalitetom prema IFS Food ili BRCGS Food.

Prikaži više
Prikaži manje
Prozessorientierung
Loading...

Šta znači CEPA Certified?

Standard EN 16636 razvijen je na zahtjev CEPA, Evropske konfederacije stručnjaka za štetočine. Kako bi se osiguralo da tijela za certifikaciju imaju potrebnu nadležnost za audit kompanija za kontrolu štetočina, auditori i tijela za certifikaciju su obučena i odobrena od strane CEPA.
Kao jedno od prvih certifikacijskih tijela, CEPA je odobrila DQS za obavljanje certifikacijskih audita u skladu sa EN 16636. Stoga naši kupci ne samo da dobijaju EN 16636 certifikat, već im je dozvoljeno i korištenje CEPA certificiranog pečata odobrenja. Nadalje, certificirane kompanije su navedene na web stranici CEPA.

Business28.png
Loading...

CEPA Procedura

U prvom koraku sa nama razgovarate o vašoj kompaniji, vašem sistemu upravljanja i ciljevima certifikacije. Na osnovu toga ćete u najkraćem roku od nas dobiti detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.
Kako biste mogli procijeniti u kojoj mjeri već ispunjavate zahtjeve standarda, CEPA je razvila besplatni alat za samoprocjenu, koji je dostupan na www.cepa-europe.org.

Kada vaša kompanija bude spremna, sa vama će biti određen datum audita i bit će izabran auditor sa potrebnom stručnošću i iskustvom u upravljanju štetočinama. Inicijalna procjena će potvrditi da vaša kompanija ispunjava zahtjeve EN 16636. Procjena obično traje jedan dan i uključuje posjetu kupcu.

Audit i njegove rezultate ocjenjuje nezavisni certifikacijski odbor DQS-a, koji odlučuje o izdavanju certifikata. Primit ćete audit izvještaj koji dokumentuje rezultate audita. Ako postoje bilo kakve neusklađenosti, imate tri mjeseca da ih riješite i poduzmete odgovarajuće mjere. Ako nema više otvorenih neusklađenosti, izdaje se CEPA Certified® certifikat. Certifikat vrijedi tri godine.
Nakon što izdamo certifikat, učitavamo ga u CEPA bazu podataka. Ovo povećava vaše šanse da vas pronađu novi kupci.

Da bi se održala valjanost certifikata, potreban je nadzorni audit 18 mjeseci nakon inicijalne procjene. Opet ćete dobiti audit izvještaj. Tri godine nakon inicijalne procjene, certifikat ističe. Ako želite da se prijavite za obnovu, počinje novi ciklus od 3 godine.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta EN 16636 certifikacija?

Cijena EN 16636 certifikacije ovisi, između ostalog, o veličini vaše kompanije i složenosti njenih procesa. Sa zadovoljstvom ćemo Vam bez obaveza napraviti individualnu ponudu za Vašu kompaniju.

Business2.png
Loading...

Zašto kompanije treba da dobiju DQS certifikat prema EN 16636?

  • Opsežno znanje i iskustvo u industriji
  • CEPA-priznat certifikat
  • Prepoznatljivost na tržištu, posebno ali ne samo u prehrambenoj industriji
  • Pouzdana podrška, također prije i nakon audita
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu

Vaša lokalna kontakt osoba

Bit će nam drago da vam pružimo prilagođenu ponudu za EN 16636 CEPA certifikaciju.