Važan standard za sisteme upravljanja higijenom u industriji pakovanja

Uz certifikaciju prema EN 15593, proizvođači materijala za pakovanje mogu imati audit upravljanja higijenom prema standardu koji je priznat u cijeloj Evropi. Certifikat nudi mogućnost otvaranja novih tržišta uz istovremeno osiguranje visokog nivoa sigurnosti proizvoda

Efikasno otkrivanje slabih tačaka

Smanjeni rizici odgovornosti tokom proizvodnje

Poboljšana prevencija defekata proizvoda

Osigurano povjerenje za potrošače i trgovce na malo

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

EN 15593 - Međunarodno priznati standard za industriju pakovanja

EN 15593 je razvijen kao evropska alternativa britansko-kanadskom standardu BRCGS Pakovanje kao međunarodno važeći standard za upravljanje higijenom u sektoru pakovanja i prvi put je objavljen 2008. U međuvremenu je certifikacija prema EN 15593 postala standard za evropske kompanije u industriji pakovanja.

EN 15593 certifikat može se primijeniti na kompanije svih veličina i tipova. Audit se fokusira na upravljanje higijenom kompanija za pakovanje u pogledu moguće fizičke, hemijske ili biološke kontaminacije.
Struktura EN 15593 zasnovana je na istom modelu kao i ISO 9001 i drugi ISO standardi. EN 15593 certifikat važi tri godine i može se obnoviti tokom recertifikacije.
Obzirom da je EN 15593 razvijen na osnovu ISO standarda, lakše ga je kombinovati sa odgovarajućim ISO certifikatima.

Prikaži više
Prikaži manje
Zielgruppe
Loading...

Koje kompanije treba da budu certificirane prema EN 15593?

Generalno, EN 15593 prvenstveno utiče na proizvođače primarnog pakovanja koje dolazi u direktan kontakt sa hranom.

Konkretno, sljedeće kompanije trebaju biti certificirane prema EN 15593:

  • Proizvođači pakovanja za hranu (primarna ambalaža)
  • Proizvođači sirovina i komponenti za pakovanje hrane
  • Dobavljači za proizvođače pakovanja za hranu
  • Kompanije koje prevoze ili skladište pakovanje za hranu
Prikaži više
Prikaži manje
Gesetze
Loading...

Struktura i sadržaj EN 15593

EN 15593 dijeli principe analize opasnosti i procjene rizika sa ISO 9001 i ISO 22000.

Centralna poglavlja EN 15593 pokrivaju teme "Sistem upravljanja higijenom", "Analiza opasnosti i procjena rizika" kao i "Izvori kontaminacije" i "Zahtjevi za postrojenje i osoblje".
U poglavlju „Upravljanje higijenom“ auditira se odgovornost menadžmenta, sljedivost proizvoda kao i praćenje proizvoda. Među mogućim izvorima kontaminacije, fizički ili hemijski zagađivači igraju ulogu pored bioloških. U zgradama se pored objekata auditira i oprema.

Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Kako funkcioniše EN 15593 certifikacija

U prvom koraku sa nama razgovarate o vašoj kompaniji, vašem sistemu upravljanja i ciljevima certifikacije. Na osnovu toga, odmah ćete dobiti detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Posebno za veće projekte certifikacije, sastanak planiranja je vrijedna prilika da upoznate svog auditora, kao i da razvijete individualni program audita za sva uključena područja i lokacije.
Predaudit također nudi mogućnost da se unaprijed identifikuju potencijali za poboljšanje, kao i prednosti vašeg sistema upravljanja. Obje usluge su opcionalne.

Certifikacijski audit počinje analizom sistema (faza 1 audita) i ocjenom vaše dokumentacije, ciljeva, rezultata vašeg pregleda menadžmenta i internih audita. U ovom procesu utvrđujemo da li je vaš sistem upravljanja higijenom dovoljno razvijen i spreman za certifikaciju.
U sljedećem koraku (faza 2 audita), vaš DQS auditor će procijeniti učinkovitost svih procesa upravljanja na licu mjesta. Na završnom sastanku, vaš auditor će vam pružiti detaljnu prezentaciju rezultata i mogućih potencijala za poboljšanje vaše kompanije. Po potrebi će se dogovoriti akcioni planovi.

Nakon certifikacijskog audita, rezultate ocjenjuje nezavisni certifikacijski odbor DQS-a. Primit ćete audit izvještaj koji dokumentuje rezultate audita. Ako su ispunjeni svi zahtjevi standarda, dobit ćete međunarodno priznati certifikat.

Kako bismo osigurali da vaša kompanija nastavlja ispunjavati sve važne kriterije standarda nakon certifikacijskog audita, vršimo nadzorne audite na godišnjem nivou. Ovo pruža kompetentnu podršku za kontinuirano unaprijeđenje vašeg sistema upravljanja i poslovnih procesa.

Certifikat važi najviše tri godine. Ponovna certifikacija se provodi blagovremeno prije isteka kako bi se osigurala kontinuirana usklađenost sa primjenjivim zahtjevima standarda. Nakon usklađenosti, izdaje se novi certifikat.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta EN 15593 certifikacija?

Cijena EN 15593 certifikata ovisi, između ostalog, o veličini vaše kompanije i složenosti njenih procesa. Sa zadovoljstvom ćemo Vam dati individualnu ponudu za Vašu kompaniju bez obaveza.

Business2.png
Loading...

Zašto kompanije treba da dobiju DQS certifikat prema EN 15593?

  • Svi važni auditi za certifikaciju materijala za pakovanje iz jednog izvora
  • Iskusni auditori sa velikom stručnošću u industriji
  • Lični kontakti na više od 80 lokacija širom svijeta
  • Profesionalna podrška i savjeti, iznad i izvan audita
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu

Vaša lokalna kontakt osoba

Rado ćemo vam pružiti prilagođenu ponudu za EN 15593 certifikaciju.