Osiguravanje ljudskih prava u lancu nabavke društvenim auditima

Nijedna firma ne želi da se njihovi proizvodi temelje na nehumanom radu. Mnoge se firme oslanjaju na kodekse ponašanja koje bi dobavljači i proizvođači trebali poštivati. U praksi takve izjave obično nisu previše transparentne. Društvenim auditima firme u Bosni i Hercegovini mogu dobiti sliku radnih uslova na licu mjesta i potvrditi svoje poštivanje ljudskih prava i ispravnih radnih uslova.

Više transparentnosti u cijelom lancu nabavke

Poštivanje ljudskih prava

Smanjite odgovornost, zaštitite svoj ugled

Pokažite usklađenost s korporativnom obvezom dužne brige

Business10.png
Loading...

Društveni audit pokriva više od samo društvenih aspekata

Društveni audit se u početku usredotočuje na društvene okvirne uslove za zaposlenike. Ali neovisni auditi idu daleko dalje od toga. Cilj je stvoriti cjelovitu sliku radnih uslova i poštivanja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu i ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

Za provođenje društvenih audita koriste se različiti standardi za auditiranje. Bez obzira o kojem je standardu riječ, iskusni auditori obično na licu mjesta u fabrikama i proizvodnim pogonima provjeravaju sljedeće aspekte:

 • Radni uslovi: Pod kojim uslovima se obrađuju proizvodi ili sirovine? Jesu li radnici pošteno plaćeni?
 • Zaštita na radu: Pridržava li se proizvođač primjenjivih sigurnosnih standarda za svoje zaposlenike? Udovoljavaju li utvrđeni sigurnosni standardi zahtjevima kupaca?
 • Ljudska prava: Postoje li adekvatne procedure za isključivanje dječjeg rada? Postupa li se prema svim radnicima humano? Imaju li pravo na pauze od posla i godišnji odmor?
 • Zaštita okoline: Poduzima li dobavljač mjere za zaštitu okoline? Primjenjuju li se kriteriji održivosti u proizvodnji?
 • Usklađenost: Poduzimaju li dobavljači mjere opreza u borbi protiv korupcije? Provode li se antikorupcijske mjere?

Odgovore na ova pitanja auditori dobivaju na licu mjesta tokom audita. U tu se svrhu obavljaju razgovori sa zaposlenicima. Također se provjeravaju važni dokumenti kao što su platne liste, rasporedi rada i drugi dokumenti. Kako bi se mogla klasificirati zaštita na radu, pregledavaju se i mašine te cjelokupna tehnička infrastruktura dobavljača.

Prikaži više
Prikaži manje
Technology32.png
Loading...

Važni standardi za provođenje društvenih audita u BiH

Društveni auditi mogu se temeljiti na različitim standardima. DQS je odobren za certifikaciju prema mnogim globalno važećim standardima i može obavljati odgovarajuće audite za firme širom svijeta. Auditi se oslanjaju na slične kriterije audita, ali su specijalizirani za određene industrije ili segmente.

Važni standardi za društvene audite uključuju:

Osim prema ovim standardima, društveni auditi mogu se provoditi i individualno za svaku firmu ili poslovnu jedinicu.

Svaki društveni audit, bez obzira na primijenjeni standard za auditiranje, razmatra usklađenost sa zaštitom okoline, etičke smjernice kao i društvene prakse svih sudionika uključenih u lanac nabavke. Cilj audita je uvijek stvoriti holističku sliku i razumijevanje uslova na licu mjesta. Nakon uspostavljenih rutina, mogu uslijediti takozvani "follow-up" (naknadni) auditi kako bi se osiguralo da se certificirani standardi i dalje ispunjavaju.

Prikaži više
Prikaži manje
Business11.png
Loading...

Šta je društveni audit?

Društveni auditi se također nazivaju i "auditi usklađenosti s društvenim propisima". To su auditi koje provode neovisne organizacije za auditiranje. One provjeravaju pridržavaju li se firme u Bosni i Hercegovini i svi sudionici u lancu nabavke važnih standarda koji se odnose na ljudska prava i poštene uslove rada.

Business36.png
Loading...

Kompetentnost naših auditora

Globalna priznatost DQS-a je posljedica našeg strogog pristupa kvalifikacijama auditora. Uvjereni smo da društveni auditi mogu biti učinkoviti samo ako postoje i tehničke kompetencije, iskustvo u industriji, emocionalna inteligencija, poznavanje lokalnih uslova i integritet u timu auditora:

 • Tehničke kompetencije: Kako bi mogli identificirati potencijalne opasnosti, auditori moraju biti osposobljeni za sigurnu upotrebu mašina i opreme.
 • Iskustvo u industriji: Svaka industrija ima svoj profil rizika. Naši auditori imaju relevantno profesionalno iskustvo.
 • Emocionalna inteligencija: Kako bi učinkovito provodili preglede zaposlenika, auditori moraju steći povjerenje zaposlenika. DQS je pionir u tome što treniramo i meke vještine, na primjer u sklopu projekta ProGASA (Initiative for the Promotion of Gender-Awareness in Social Auditing), inicijativi za promicanje rodne osviještenosti u društvenim auditima.
 • Poznavanje lokalnih uslova: gdje je moguće, koristimo lokalne auditore koji govore vaš jezik i upoznati su s lokalnim zakonima.
 • Integritet: Lično poznajemo naše auditore i uspješno sarađujemo dugi niz godina.
Contact-us22.png
Loading...

Članstvo u APSCA: Profesionalizam i prihvaćanje

DQS je 2016. godine bio među prvim certifikacijskim tijelima koja su se pridružila inicijativi APSCA (Association of Professional Social Compliance Auditors - Udruženje profesionalnih auditora za društvenu odgovornost). Ova organizacija osnovana je s ciljem povećanja dodane vrijednosti i učinkovitosti neovisnih društvenih audita. Mnoge firme priznaju audite samo ako su ih proveli APSCA auditori.

Business28.png
Loading...

Proces društvenog audita u BiH

U prvom koraku razmjenjujemo informacije o vašoj firmi, vašem sistemu upravljanja i području djelovanja na sastanku ili putem elektronske pošte. Budući da trajanje audita ovisi o veličini i složenosti vaše firme, potrebne su nam neke informacije od vas, kao što je broj zaposlenika. Na temelju toga, odmah ćete dobiti detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Predaudit nudi priliku da se unaprijed provjeri usklađenost sa zahtjevima standarda i identificiraju prilike za poboljšanje, kao i jake strane. Posebno u slučaju početne certifikacije, može biti korisno dobiti ocjenu kvalificiranog DQS auditora tokom ili nakon implementacije zahtjeva standarda.

Mnogi standardi uključuju i samoprocjenu, gdje vaša firma putem digitalnog upitnika pruža informacije o relevantnim pravilima, procesima, rizicima i prilikama firme. Ova samoprocjena služi kao procjena rizika i pomaže timu auditora da se pripremi za audit.

Nakon toga slijedi audit na licu mjesta, u kojoj mi u DQS-u provjeravamo usklađenost vaših podataka sa kriterijima standarda. U isto vrijeme, naši auditori bilježe sve nedostatke i zajedno s vama razvijaju koncept za implementaciju identificiranih prilika za poboljšanje putem odgovarajućih mjera.

Nakon audita se izrađuje izvještaj o auditu. On vam omogućuje da svojim klijentima pružite uvid u rezultate audita i na taj način dokazano ispunite njihove zahtjeve. Hoće li se i kada održati sljedeći audit obično ovisi o zahtjevima vaših kupaca. Za neke standarde može se izdati i certifikat.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta društveni audit u BiH?

Trošak društvenog audita u Bosni i Hercegovini ovisi, između ostalog, o odabranom standardu za auditiranje, veličini firme i broju zaposlenika. Rado ćemo vam dati individualnu ponudu za vašu firmu bez obaveza.

Business2.png
Loading...

Prednosti društvenog audita s DQS-om

 • Dugogodišnje iskustvo u industriji u kombinaciji s visokom tehničkom stručnošću
 • Stručnost i akreditacija za sve relevantne standarde
 • Iskusni auditori s visokom tehničkom stručnošću
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu u DQS BiH

Vaša lokalna kontakt osoba u BiH

Rado ćemo vam poslati prilagođenu ponudu za provođenje društvenog audita.