Važan standard za kvalitet i sigurnost pakovanje i ambalažnog materijala

Certifikacija prema BRCGS standardu pakovanja omogućava proizvođačima ambalaže da pokažu da njihovi proizvodi ispunjavaju najviše standarde kvaliteta i sigurnosti. Na taj način imaju koristi od većeg povjerenja kupaca i potrošača.

Uštede u proizvodnji

Učinkovito osiguranje kvaliteta pakovanja

Povećano zadovoljstvo kupaca

Smanjeni rizici tokom proizvodnje

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

BRCGS Pakovanje - Osiguranje kvaliteta materijala za pakovanje

BRCGS Pakovanje certifikacija je relevantna za sve kompanije koje proizvode ambalažu ili materijale za pakovanje koje koriste proizvođači hrane ili se koriste u maloprodaji hrane i neprehrambenom sektoru.

Standard je razvio British Retail Consortium, udruženje velikih britanskih maloprodajnih lanaca. Cilj je bio stvoriti jedinstvene kriterije za sigurnost i kvalitet pakovanja za industriju. Prije nego što je standard preimenovan u BRCGS Pakovanje 2020. godine, bio je poznat i kao BRC Pakovanje i BRC IoP.

Na Britanskim otocima i Irskoj, kao iu SAD-u i Kanadi, BRCGS Pakovanje je ključni zahtjev za pristup tržištu za proizvođače ambalaže.

Ciljevi BRCGS standarda za pakovanje su:

 • Nezavisna procjena sigurnosti i kvaliteta proizvoda za pakovanje hrane
 • Osiguravanje visokih standarda kvaliteta i usklađenost sa zakonskim zahtjevima
 • Jedinstveni zahtjevi za proizvođače ambalaže i njihove dobavljače
 • Osiguravanje dosljedno visokog nivoa sigurnosti proizvoda unutar lanca nabavke
 • Kontinuirano poboljšanje sigurnosti i kvaliteta proizvoda kao i smanjenje otpada
Prikaži više
Prikaži manje
Wer darf zertifizieren
Loading...

Zašto kompanije treba da se certificiraju prema BRCGS Pakovanje?

Kada kompanije dobiju certifikat za BRCGS Pakovanje, one se ne oslanjaju samo na visok standard sigurnosti i kvaliteta, već i na važan standard higijene.

Certifikacija osigurava

 • Ispunjenje važnih zahtjeva za sistem upravljanja kvalitetom, kao i cjelokupni sistem upravljanja.
 • Najviši menadžment je posvećen principima standarda.
 • Stvoreni su odgovarajući radni uslovi za usklađenost sa standardom.
 • Provode se ekološki i operativni programi.
 • Primjenjuju se dobre proizvodne i higijenske prakse.

Pored zahtjeva standarda, kompanije također imaju mogućnost uključivanja pojedinačnih zahtjeva u BRCGS Pakovanje audit.

Prikaži više
Prikaži manje
Zielgruppe
Loading...

Za koje kompanije je relevantan certifikat BRCGS Pakovanje?

U osnovi, BRCGS Pakovanje sandard je namijenjen svim proizvođačima ambalaže i materijala za pakovanje koji žele biti aktivni na tržištu Sjeverne Amerike, kao i u Velikoj Britaniji.

U praksi, certifikacija za BRCGS Pakovanje je važna za:

 • Proizvođače pakovanja i ambalažnog materijala u prehrambenom i neprehrambenom sektoru.
 • Kompanije koje se bave prethodnim procesima pakovanja, npr. štamparije.
 • Dobavljači ambalažnog materijala.
 • Proizvođači jednokratne ambalaže za hranu.
 • Proizvođači materijala koji se koriste za pakovanje, npr. proizvođači ljepila.
Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Ovako funkcioniše BRCGS Pakovanje certifikacija

U prvom koraku na ličnom sastanku ili e-mailom razmjenjujemo informacije o vašoj kompaniji, vašem sistemu upravljanja i području djelovanja. Budući da trajanje audita zavisi od veličine i složenosti Vaše kompanije, potrebne su nam neke informacije od Vas, kao što je broj zaposlenih. Na osnovu toga, odmah ćete dobiti detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Predaudit nudi mogućnost da se unaprijed provjeri usklađenost sa zahtjevima standarda i da se identifikuju potencijali za poboljšanje, kao i prednosti. Naročito u slučaju inicijalne certifikacije, može biti korisno dobiti ocjenu kvalifikovanog DQS auditora tokom ili nakon implementacije zahtjeva standarda.

Čim vaša kompanija bude spremna, zajedno s vama će biti određen datum audita i odabrani odobreni auditori sa potrebnom stručnošću i iskustvom u vašoj industriji. Tokom certifikacijskog audita, naši auditori procenjuju, između ostalog, da li vaš sistem upravljanja ispunjava zahtjeve standarda i identifikuju potencijal za poboljšanje. U završnoj diskusiji, od vašeg DQS auditora ćete dobiti detaljnu prezentaciju rezultata, uključujući opis potencijala za poboljšanje vaše kompanije. Po potrebi će se dogovoriti akcioni planovi.

Audit i njegove rezultate ocjenjuje nezavisni certifikacijski odbor DQS-a, koji odlučuje o izdavanju certifikata. Primit ćete audit izvještaj koji dokumentuje rezultate audita. Ako bude bilo kakvih odstupanja, imat ćete priliku da ih ispravite i preduzmete odgovarajuće mjere u ovom trenutku. Ako su ispunjeni svi primjenjivi zahtjevi, dobit ćete certifikat sa rokom trajanja od godinu dana. Vaš certifikat će biti objavljen u BRCGS bazi podataka.

Nakon godinu dana, vaš certifikat ističe. Kako bismo osigurali potpunu valjanost vašeg certifikata, zakazat ćemo vaš sljedeći audit ranije.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta BRCGS Pakovanje certifikacija?

Cijena BRCGS certifikacije pakovanja zavisi, između ostalog, od veličine vaše kompanije i složenosti vaših procesa. Sa zadovoljstvom ćemo Vam dati individualnu ponudu za Vašu kompaniju bez obaveza.

Business2.png
Loading...

Zašto kompanije treba da se certificiraju od strane DQS-a prema BRCGS Pakovanje?

 • Svi važni auditi za osiguranje kvaliteta pakovanja iz jednog izvora
 • Iskusni auditori sa dubokim znanjem u industriji
 • Lični kontakti na više od 80 lokacija širom svijeta
 • Visoko orijentisan na rješenja, također izvan audita
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu

Vaša lokalna kontakt osoba

Bit će nam drago da vam pružimo prilagođenu ponudu za certifikaciju BRCGS Pakovanja.