Оценка на RSCI за прозрачни вериги за доставки в автомобилната индустрия

Тази оценка е разработена въз основа на спецификациите на RSCI e.V.. Водещи автомобилни производители и доставчици основаха тази асоциация с цел подобряване на устойчивостта и прозрачността в автомобилната индустрия. DQS е един от първите сертифициращи органи, одобрени за извършване на оценка по RSCI.

Проверима устойчивост за доставчиците

Изпълнение на изискванията на клиентите с оценка

Ангажимент за по-добри условия на труд

Оптимизиран външен ефект

Contact-us21.png
Loading...

Кой движи инициативата RSCI?

Инициативата за отговорна верига на доставките RSCI e.V. е основана от Германската асоциация на автомобилната индустрия (VDA) заедно с още 14 членове от автомобилния сектор. Освен производителите на автомобили Audi, Volkswagen, Daimler AG и BMW, сред учредителите са и доставчици като Brose, Robert Bosch GmbH и Schaeffler.

Целта на RSCI e.V. е да осигури високи стандарти по отношение на устойчивостта на доставчиците в автомобилния сектор чрез независими оценки и да ги стандартизира на национално и международно ниво. Това има за цел да създаде добавена стойност за клиента, тъй като оценката предоставя доказателства за прозрачни и справедливи условия на труд при неговите доставчици. Доставчиците също така се възползват от оценката на RSCI, което им позволява да изпълнят изискванията на множество купувачи с една единствена оценка.

Вижте повече
Вижте по-малко
Business11.png
Loading...

Оценките RSCI като доказателство за устойчиви вериги за доставки

Оценките, основани на изискванията на RSCI, са разработени, за да гарантират спазването на ключови изисквания за устойчивост, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд от страна на законодателите, заинтересованите страни и клиентите.

Оценките по RSCI допринасят значително и за спазването на основните човешки права при производството и доставката на стоки в автомобилния сектор.

Вижте повече
Вижте по-малко
Banking1.png
Loading...

Важен кодекс на поведение за автомобилната индустрия

Компаниите, които преминават през оценка на RSCI, прилагат високи стандарти за устойчивост във веригата за доставки в автомобилната индустрия.

По-конкретно това включва спазване на кодекс за поведение, който отговаря на социалните стандарти, както и на основните изисквания, свързани със здравето и безопасността на работното място и опазването на околната среда.

Вижте повече
Вижте по-малко
Business5.png
Loading...

Оценките на RSCI

Оценките RSCI са социални оценки. Обикновено те се извършват на място в производствените предприятия на доставчиците. Одиторите извършват визуална проверка на обекта и провеждат интервюта със служителите. Те също така преглеждат съответните документи и ги сравняват с изискванията на RSCI.

След оценката компаниите получават доклад, който може да бъде предоставен на заинтересованите страни, клиентите и потребителите. Той служи за създаване на високо ниво на прозрачност и съпоставимост между производителите и доставчиците по отношение на устойчивите условия на труд. В зависимост от резултата от одита RSCI издава т.нар. етикет, който е валиден за срок от три години.

Вижте повече
Вижте по-малко
Business28.png
Loading...

Процес на оценка на RSCI

Одитите на RSCI се възлагат чрез т.нар. процедура за оферти на RSCI. За да заявите одит, трябва да отидете на уебсайта на RSCI и да изберете "Заявка за одит". След това RSCI изисква от DQS, както и от други одобрени одиторски органи, да подадат оферта за одит чрез онлайн платформа. RSCI възлага оценката.

DQS ще назначи екип от квалифицирани одитори за Вашата оценка. Одитът на RSCI се провежда на място и може да отнеме няколко дни, съгласно насоките на RSCI за калкулиране на разходите. Работи се по въпросник от малко над 100 въпроса, който се проверява и оценява чрез преглед на документи, интервюта с персонала и ръководството и посещение на място. От техническа гледна точка оценката се извършва изцяло чрез онлайн портала на RSCI.

Ако при одита на RSCI има несъответствия, те могат да бъдат класифицирани като незначителни, значителни, критични или с нулева толерантност. За всички категории е предвиден процес на коригиращи действия със срокове, в рамките на които трябва да приложите коригиращи и превантивни мерки, за да предотвратите повторно настъпване на несъответствие. В зависимост от сериозността на отклонението ще получите т.нар. междинен етикет или нормален етикет RSCI след успешното отстраняване на отклонението. Подробна информация ще получите от RSCI след регистрация.

Етикетът на RSCI Ви позволява да демонстрирате пред клиентите си и други участници в RSCI, че Вашият одитиран производствен обект работи в съответствие с изискванията за оценка на RSCI.

Banking13.png
Loading...

Колко струва оценката по RSCI?

Цената на одита по RSCI се определя от различни фактори. Наред с големината на компанията, за определянето на времето за одит значение има също и класификацията на риска (нисък, среден, висок), извършена от RSCI за производствения обект, който ще бъде одитиран. Определеното по този начин време за одит на свой ред оказва влияние върху общите разходи за оценка по RSCI.

Business2.png
Loading...

Защо DQS е идеалният партньор за оценка по RSCI

  • Световна мрежа с опитни одитори
  • Цялостен експертен опит в автомобилния сектор
  • Дългогодишен опит в сертифицирането на социални оценки
  • Силен фокус върху клиента и високо качество на услугите, които се простират далеч отвъд оценката
Carolin Nguyen
Loading...

Запитване за оферта

Вашето лице за контакт

Имате въпроси? Моля, не се колебайте да се свържете с мен.