Управление на климата

За да се ограничят промените на климата, е наложително да се намалят емисиите на парникови газове. За осигуряване на надеждна база данни са необходими международни стандарти за количествено определяне и контрол на парниковите газове.

Блог
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Управление на климата - използване на синергиите на стандартите на ISO

Блог
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Неутрална по отношение на климата организация - как може да се постигне това?

Блог
ISO 14091, ISO 14091 Standard
Loading...

Разбиране и оценка на рисковете и последиците от изменението на климата - ISO 14091

whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

ISO 14064-1 - Парникови газове

Блог
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Инвентаризация на парниковите газове с помощта на ISO 14064-1

Блог
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Въвеждане на управление на климата: Пример от Германия

Блог
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Неутралност по отношение на CO2: как да я постигнем