DQS България на Бизнес форума „ЗАЕДНО ЗА ПО-МАЛКО CO2 ЕМИСИИ“

Loading...

DQS България взе участие в бизнес форум „Заедно за по-малко CO2 емисии“, организиран от Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), на 15 февруари 2023 г. в Иновационен форум „Джон Атанасов“ в София Тех Парк.

Новият посланик на ФР Германия в България, Н. Пр. г-жа Планк, откри бизнес форума заедно с кмета на София, г-жа Фандъкова, при това бе подчертана необходимостта от усилия за намаляване на емисиите на парникови газове.

DQS България се представи от г-н Хайко Шмидт, управител, и г-жа Евгения Димитрова, с презентации по темите "Количествено определяне на редуцирането на парниковите газове", "Изготвяне на баланс на парниковите газове съгласно ISO 14064" и "Валидиране, респ. верифициране съгласно ISO 14064-3".

Целта на събитието бе да се представят широкият обхват от дейности за понижаване на CO2 емисиите и добри зелени практики в България за редуциране на емисиите, иновативни решения за устойчиви бизнес и градска среда, предлагани от различни компании, както и да се акцентира върху ролята и постиженията на научните центрове за осъществяване на зелената трансформация.

DQS България показа как положените усилия за намаляване на парниковите газове могат да бъдат документирани в контекста на баланса на ПГ. Валидирането или верифициране от страна на DQS като независима трета страна, създава високо доверие у заинтересованите страни. 

Инж. Хайко Шмидт, който е и ръководител на българската секция на VNU (Association VNU / Сдружение за устойчиво развитие и опазване на околната среда), покани участниците на следващия ежегоден Ден на мениджърите по околна среда и устойчивост, организиран от VNU, където дискусията може да бъде продължена и задълбочена сред колеги с експерти. 

Редица участници представиха подхода към практически мерки, прилаган от техните организации.

Евгения Димитрова и Хайко Шмидт проведоха дискусии с представители на участващите компании, също и по време на паузите.

Loading...
Loading...